|

TEST: JOBBER DU PÅ EN GOD ARBEIDSPLASS?

Du finner svaret på resultatene av din score på spørreundersøkelsen under spørsmålene. Undersøkelsen er presentert i Dages Perspektiv og laget av  Liz Ryan, som  leder selskapet «Human Workplace».

Her er 10 tegn som peker i retning av et progressivt og dynamisk arbeidsmiljø.

Gi deg selv 1-5 poeng på hvert spørsmål (1 helt uenig, 5 helt enig), summér og sjekk nederst hvor bra arbeidsplass du her:

 1. Det er lite eller ingen tvangsrangering av ansatte med lister over antall salg eller kroner tjent siste måneden etc. De ansatte blir ikke kategorisert i trange bokser for intern sammenligning.
  1 – 5?
 2. Ledere oppfordres og trenes i å gi tidligere ansatte gode og korrekte referanser. De glemmer ikke de gode folka.
  1 – 5?
 3. Medarbeidere får– innen rimelighetens grenser – stort spillerom med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidstid. At jobben gjøres er viktigere enn når den gjøres.
  1 – 5?
 4. Virksomhetens rekrutteringspolitikk er åpen, effektiv og human.
  1 – 5?
 5. Ledere anses som hjelpere og coacher, mer enn som sjefer.
  1 – 5?
 6. Disiplinære regler og prosedyrer er nærmest fraværende.
  1 – 5?
 7. Ansatte har enkel tilgang til sin nærmeste ledere, HR-avdelingen eller andre i ledelsen, dersom de har behov for å ta opp ting.
  1 – 5?
 8. Interne konflikter eller rettslige prosesser med kunder eller tidligere ansatte er omtrent utenkelig.
  1 – 5?
 9. Selskapets internkommunikasjon handler om å gi de ansatte kontroll over egne prosjekter, og om å fjerne sperringer som internt byråkrati, konflikter og rolleforvirring som kan bremse både prosjekter og ansatte.
  1 – 5?
 10. I en progressiv kultur stoler folk på hverandre og har tillit til sine kolleger. De snakker sammen om det som angår dem.
  1 – 5?

Hva forteller resultatet ditt?

10-20 poeng: Her er det betydelig forbedringspotensial! Trives du ikke så godt på jobben, er du neppe alene. Derfor er det verdt forsøket å ta opp dette med ledelsen og kolleger og sette i gang en prosess for å bedre kultur og resultater på både kort og lang sikt.

21-30 poeng: Her er det litt å ta tak, men det er også fine dager. Alle kan bidra til å få en enda bedre arbeidsplass, for her er det gode muligheter for å øke begeistringen og forbedre resultatene!

31-40 poeng: Du har det bra på jobben, det er god stemning og internkultur, men det er også noen områder hvor skoen trykker. Dere har et veldig godt utgangspunkt for å utvikle arbeidsplassen til å være i toppskiktet!

41-50 poeng: Dere har et trygt, inspirerende, effektivt og morsomt arbeidsmiljø. Virksomhetskulturen er førsteklasses, og den eneste utfordringen på sikt er å ikke falle for fristelsen til å innføre mer kontroll, regler og rutiner.

Dynamisk, kreativt, åpent og progressivt.

Slik defineres gjerne en «moderne arbeidsplass» Men når det kommer til stykket: Hva kjennetegner et slikt arbeidsmiljø, spør Dagens Perspektiv.

Ok, hvis jobben din er kjedelig, styrt av regler og sær bedriftspolitikk der medarbeiderne ikke blir respektert, så er sjansen for stort gjennomtrekk av ansatte høy. Og de beste vil alltid se seg om etter noe annet.

Derfor er det ikke bare viss-vass når HR-eksperter bruker begreper som «dynamisk» og «progressivt» når de skal beskrive gode arbeidsmiljøer.

Men hva innebære dette i praksis – på gulvet, så å si?

Forbes faste spaltist, Liz Ryan, leder et stort konsulentselskap innen HR og arbeidsmiljø – «Human Workplace» – og skriver at et bedrifter med progressivt miljø klarer å utnytte dette i sin rekruttering. Og at de gjerne klarer å tiltrekke seg de beste folka.

Og søker du jobb et sted, og lurer på kulturen på arbeidsplassen, så ikke spør direkte om «hva slags kultur er det her». Be dem heller fortelle en historie om noe som har skjedd i det siste, og som illustrerer arbeidsplassens kultur, skriver Ryan.

«Klarer ikke sjefene å komme opp med en eneste historie, er det et dårlig tegn», skriver hun.

*************************

Trenger dere mer energi og begeistring i arbeidshverdagen?

Har dere ledere som bør skape mer entusiasme og bedre resultater? Medarbeidere som har behov mer mer inspirasjon og påfyll? Vi har erfaring med flere hundre virksomheter som har skapt mer engasjement og bedre resultater._BRY0436

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på et skreddersydd opplegg i form av f eks. foredrag, workshops eller prosess for medarbeidere og/eller lederne på epost eller telefon +47 920 555 88.

Les mer om våre lønnsomme og inspirerende foredrag og workshops her.

Alle-tre-begeistring-latterlig-lønnsomt-lure-ledere-s
Og klikk her for å lese mer om 5 bøker om mer enn 50 begeistringsledere som skaper involvering, begeistring og gode resultater i alle sektorer i norsk arbeidsliv. 

Similar Posts