|

Slik vil ledere ledes

Det er feil å tro at ledere ikke trenger ledelse

 • Tydelig strategisk retning
  Ledere har behov for at sjefen oversetter og formilder forvaltningens og politikernes ønsker, slik at de har noe å styre etter. Lederne ønsker å – på et tidlig tidspunkt – få greie på hva som rører seg oppover i systemene.
 • Et selvstendig ledelsesrom
  Lederne trenger et selvstendig ledelsesrom og at sjefen har tillit til dem. De vil vite hva i lederoppgaven som ligger fast, og hva som kan forhandles om.
 • Mulighet til sparring
  Lederne forventer at de lett kan komme i kontakt med sjefen hvis noe må avklares raskt, eller hvis en sak er spesielt vanskelig. Sjefen må på sin side signalisere hva lederne kan komme til han/henne med og hva de må håndtere selv. Sjefen har tross alt ikke ubegrenset med tid.
 • Godt samarbeid i lederteamet
  Lederne ønsker seg en sjef som støtter oppunder og insisterer på at lederteamt har en felles oppgave og retning, og ikke bare er en gruppe bestående av sidestilte, konkurrerende ledere som jobber i hver sin silo.
 • Tydelig kommunikasjon
  Lederne vil ha sjefer med stødig hånd griper inn i konflikter som går utover samarbeid, trivsel og resultater. De ser gjerne at sjefen sier ting som de er, også når budskapet er ubehagelig. Da vet de hva de har å forholde seg til. Sjefene må på sin side vurdere nøye om og når det er behov for at de skal gripe inn i konflikter.
 • Blikk for spisskompetanse og utviklingspotensial
  Lederne forventer at sjefen vet hva den enkelte leder kan og ønsker, og bruker dette til å gi lederen utfordringer på et passende nivå. De vil gjerne at lederen forklarer hvorfor de blir utfordret med en oppgave når denne er større og vanskeligere enn de er vant til. Sjefene forventer på sin side at lederne også selv tar et ansvar for egen utvikling.

Takk til Ukeavisen Ledelse.

Similar Posts