Test begeistringsledelse

Er du en begeistringsleder som får gode resultater sammen med og gjennom dine medarbeidere?

Er du en bedre begeistringsleder enn gjennomsnittet i Norge?

Kantar TNS analyseinstitutt i samarbeid med Humor & Lønnsomhet har utviklet «BegeistringsBarometeret», 8 spørsmål som viser hvor god leder du er  og som sammenligner deg med de gjennomsnittlige og beste ledere og arbeidsplasser i Norge.

Svaralternativene er fra 1 til 5,
hvor 1 er Svært Uenig,
og 5 er Helt Enig.

Testresultatene er anonyme.

1
Hva slags virksomhet er du leder i?
2
Som leder sørger jeg for at de ansattes meninger blir tatt hensyn til
3
Jeg sprer arbeidsglede
4
Jeg har stor respekt for de ansatte
5
Jeg bidrar til at det er god stemning på jobben
6
Jeg legger til rette slik at de får gjort jobben sin
7
Jeg får fram det beste i mine medarbeidere
8
Jeg oppmuntrer dem til å videreutvikle seg i jobben
9
Jeg er stimulerende å jobbe for