Mer engasjerende og effektive møter?

Går dere ut av møtene med mer energi enn da dere kom inn?

Hvis ikke, sliter dere sannsynligvis med en del ulønnsomme møter

Engasjér lederne og medarbeiderne i en sprudlende – men nyttig – workshop med Jon Morten Melhus for å øke energien og forbedre møte-rutinene og -strukturen.

Møter er den største skjulte kostnadsposten i de fleste virksomheter. Er dere 50 ansatte som bruker 5 timer i uken på møter, koster det virksomheten ca 7 million kroner. Bruker dere 10 timer pr uken i møter, koster det 14 millioner kroner. 20% effektivisering av møtene sparer 1-3 millioner kroner. Det er penger det også.

Ta kontakt for uforpliktende informasjon om hvordan dere kan få mer effektive møter – og i tillegg gjøre dem enda mer inspirerende!

Similar Posts