| |

Sørg for begeistret stemning både på og etter medarbeidersamlingen – på 3-2-1!

Mange interne events skaper både humor, begeistring og morsomme sosiale og faglige opplevelser blant de ansatte. Men altfor ofte svinner engasjementet fra medarbeidersamling eller kickoff i løpet av noen altfor få dager. Det er imidlertid hverken komplisert eller kostbart å skape langsiktig virkning av entusiasmen fra samlingens temaer og stemning.

Tre  grep sikrer forlenget begeistret effekt etter et internt event:

3. Ledermotivasjon før samling 

2. Workshop på samlingen

1. Medarbeiderledet «begeistringsgruppe» etter samlingen

Ta kontakt på epost eller telefon +47 920 555 88 for et uforpliktende tilbud på et skreddersydd opplegg i form av faglige – men svært underholdende – foredrag, workshops, kvelds-underholdning eller konferanseledelse  for medarbeidere og/eller lederne.

 

3. Ledermotivasjon før samlingen

3-2-1-jpg-med-foredrag-fra-visittkortet-best-kopi-sForbered lederne på sin rolle for å skape involvering og engasjement i jobbhverdagen etter samlingen. Tilbake på jobben er lederne de viktigste til å skape og beholde entusiasme og engasjement hos medarbeiderne.

Dette er en ca 2-4 timers samling med alle lederne, for å øke erkjennelsen av deres viktige rolle for å engasjere og motivere medarbeiderne til å fungere best mulig i både det kortsiktige og langsiktige arbeidet med å nå virksomhetens mål. Lederne får noen oppgaver de skal tenke gjennom på forhånd omkring hvordan de kan involvere sine medarbeidere enda mer, el.l.
Temaer på en slik 3-timers ledersamling i forkant av kickoff kan eksempelvis være: Hva skaper begeistring hos medarbeiderne, hva kjennetegner begeistringsledere, ledelse vs. administrasjon, hva kan jeg som leder gjøre for å skape og beholde engasjementet etter samlingen. Boken «Lure ledere» gir gode innspill. I samarbeid med Jon Morten Melhus legges det opp til et relevant opplegg for ledernes forberedelse til samlingen og hva de bør fokusere på etter samlingen.
Melhus har holdt ca 50 slike ledersamlinger de siste 5 årene.

2. Workshop på samlingen

Workshop’en innledes med et faglig, men svært underholdende foredrag med Jon Morten Melhus for alle medarbeiderne om temaer som begeistring, humor på jobben, relasjoner, omdømme, kultur, arbeidsmiljø, samarbeid og inkludering, sett i relasjon til å skape gode resultater. Alternativt kan Melhus fokusere på kreativitet/innovasjon eller salg.

Deretter involveres medarbeiderne i en kreativ og leken workshop hvor de i grupper jobber med ideerl til faglig og/eller kulturelle interne forbedringer, f .eks. «Hvordan kommunisere bedre og skape mer begeistring hos oss» eller andre innspill til faglig og/eller kulturelle interne forbedringer tilpasset virksomhetens situasjon, mål og utfordringer. Alle ideene presenteres etterpå i plenum.
Vi har ledet over 150 slike workshops med grupper fra 8 til 250 personer.

Om kvelden kan Melhus lede kveldens middag/banketten som toastmaster/entertainer, for å sikre at dagens begeistring også preger kveldsaktivitetene.

1. Medarbeiderledet «begeistringsgruppe» følger opp etter samlingen

På eller etter medarbeidersamlingen nedsettes det en «Begeistringsgruppe» , som er ansvarlig for å tilrettelegge for noen aktiviteter og arenaer hver måned for å møtes og bygge kultur og relasjoner på tvers i organisasjonen.
Vi har deltatt i oppstart av nærmere 50 slike grupper i både private og offentlige virksomheter, som uten nevneverdige kostnader og minimal bruk av arbeidstid øker engasjement og samhold og kommunikasjon i virksomheten.

Gode erfaringer

Vi har god erfaring med en slik tredelt aktivitet før, under og etter medarbeidersamlingen, for ledere, medarbeidere og etablering av en begistringsgruppe, med mål om å styrke kulturen, samarbeid, kommunikasjon og engasjement i virksomheten.
Ta kontakt for mer informasjon og et uforpliktende møte og/eller skreddersydd tilbud for hvordan medarbeidersamlingen deres skal gi reell og langsiktig virkning på både engasjement, samarbeid og resultater.

Du finner mer informasjon om bøker, foredrag/workshops og underholdning på www.begeistring.no.

Jon Morten Melhus er blant de fremste rådgivere og foredragsholdere i Norge når det gjelder betydningen av begeistring og begeistrings-ledelse og har holdt over 1.000 foredrag om hvordan offentlige og private kunnskapsvirksomheter kan skape bedre resultater. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har hatt lederstillinger i Den Norske Opera, Radio 1, «Mot i Brøstet», Stig og Stein Idé-laboratorium AS m.m. og har også erfaring som entertainer. Hans bøker om humor, begeistring og begeistringsledelse har solgt i nærmere 50.000 eksemplarer.

3-2-1!
3-2-1!

Similar Posts