Begeistring på jobben
| |

Begeistring på jobben i 80 dager: MELHU$☺︎METODEN

Mer energi og entusiasme på 3 måneder!

MELHU$☺︎METODEN er et kostnadseffektivt og engasjerende prosjekt som ikke stjeler arbeidstid, men integreres i arbeidshverdagen. Mye av Smiley1prosessen gjennomføres av medarbeiderne selv, men blir selvsagt støttet av lederne. Prosjektet øker bevisstheten om begeistringsledelse og begeistring på jobben i fem inspirerende trinn:

  1. En 3-4 timers workshop med medarbeiderne
  2. En 3-4 timers workshop med lederne
  3. Oppfølging med en begeistringsgruppe ledet av medarbeiderne, med 2-4 involverende aktiviteter i måneden
  4. Oppfølging på ledermøter og med ledere underveis
  5. En intern klimaundersøkelse før og etter prosjektet for å se hvor skoen trykker internt og hva som er forbedringspotensialet  for ledere og medarbeidere, og resultatet av prosjektet.

Prosjektet for å øke begeistring på jobben kan startes når som helst, men kan med hell igangsettes i forbindelse med en sommersamling eller kickoff. Siviløkonom, rådgiver og foredragsholder Melhus har tidligere gjennomført flere hundre workshops og større begeistrings-prosjekter for ulike privat og offentlig virksomheter.

Produktivitet i industrisamfunnet var knyttet til maskiner og mekanikk. I kunnskapssamfunnet er produktivitet ikke bare knyttet til teknologi, men i like stor grad til kunnskapsrike medarbeidere – til hodene våre. Økt verdiskaping skjer først og fremst når mennesker bruker ressursene på nye og smartere måter, og begeistring øker eierskap og resultater både for den enkelte og hele virksomheten.

Ta kontakt på epost eller telefon +47 920 555 88 for et uforpliktende tilbud på et skreddersydd opplegg med Melhu$☺︎Metoden og hva den kan gjøre for dere.

Du finner mer informasjon om bøker, foredrag/workshops og underholdning på www.begeistring.no.

Jon Morten Melhus er blant de fremste rådgivere og foredragsholdere i Norge når det gjelder betydningen av begeistring på jobben og begeistringsledelse og har holdt over 1.000 foredrag om hvordan offentlige og private kunnskapsvirksomheter kan skape bedre resultater. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har hatt lederstillinger i Den Norske Opera, Radio 1, «Mot i Brøstet», Stig og Stein Idé-laboratorium AS m.m. og har også erfaring som entertainer. Hans bøker om humor, begeistring og begeistringsledelse har solgt i nærmere 50.000 eksemplarer.

Begeistring på jobben er latterlig lurt!

 

Similar Posts