|

Bruksanvisning for å jobbe med sjefen

Ivar Kroghrud, en av Questback-gründerne, har laget en brukermanual for at folk skal forstå hvordan de jobber med ham.

Kroghrud har vært toppsjef i Questback, et selskap som jobber med medarbeiderundersøkelser og andre undersøkelser på nett, i 13 år og er nå en av strategene i selskapet. I et intervju i avisen The New York Times fortalte nylig nordmannen om lederstilen sin, herunder en ledermanual utenom det vanlige.
”Jeg utviklet en ”brukermanual” på én side slik at folk kan forstå hvordan de jobber med meg”, forteller Kroghrud til The New York Times.

Bruksansvisningen

I denne ”bruksansvisningen” for hvordan man jobber med Kroghrud, har han skrevet at han er tålmodig og balansert, og at han foretrekker direkte kommunikasjon: Si hva du tenker, og si det uten å pakke det inn.
Han begrunner dette med at han er målorientert, men har høy toleranse for mangfold og er åpen for ulike synspunkter. Han setter pris på at folk utfordrer det eksisterende. Han sier han ønsker ideer velkommen når som helst, men at han foretrekker at du har at sterkt eierskap til din egen ide og at du har tenkt igjennom hvordan den påvirker forretningene totalt sett.
Mot slutten har Kroghrud føyd til at punktene i manualen ikke er en uttømmende liste, men at den vil spare folk for litt tid når de forsøker å finne ut hvordan han som sjef jobber og oppfører seg.

– Folk er forskjellige

Hvorfor en bruksansvisning for hvordan man jobber for og med sjefen? Kroghrud begrunner det med at han alltid synes det har vært rart at folk bruker samme tilnærming til alle typer mennesker de jobber med.
Hans erfaring er at folk er forskjellige, og tanken var å korte ned læringskurven når nye folk kommer inn i bedriften. Istedenfor at de skal bruke masse tid på å forsøke å finne ut hans lederstil og tanketang, er intensjonen å fortelle dem det gjennom manualen.

Se video her.

Similar Posts