|

– Humor kan gjøre deg mer vellykket

En vits kan gjøre at du blir oppfattet som vellykket og selvsikker. Men pass deg for de drøye vitsene, viser ny forskning.

Humor og vitsing på jobb kan gjøre mange ting: skape god stemning i lunsjen, bidra til et godt arbeidsmiljø, redusere stress. Men kan det gjøre deg mer vellykket? spør Jon Marius Roald​ i Ukeavisen Ledelse.

Til Psychology Today stiller Art Markman ved Universitetet i Texas spørsmålet «kan det å fortelle vitser på jobb gjøre at folk lykkes bedre?» Og svaret er bekreftende.

Dette spørsmålet har også blitt stilt av T. Bradford Bitterly, Alison Brooks og Maurice Schweitzer i forskningsartikkelen «Risky business: When humor increases and decreases status», som også denne måneden ble publisert i Journal of Personality and Social Psychology.

Artikkelen ser på hvordan og hvilken type humor som kan øke en persons status i organisasjonen. For å teste resultatene brukte de vitser som de først kjørte noen pilotfortellinger på, for å sjekke at de var morsomme – både sømmelige vitser, og vitser som var upassende i en jobbsituasjon.

Status, kompetanse og selvsikkerhet
For å teste om humor faktisk kan øke en persons status eller sannsynlighet for suksess, gjennomførte Bitterly, Brooks og Schweitzer flere eksperimenter. I det ene eksperimentet ble deltakerne eksponert for kundeanmeldelser av to ulike firma – én saklig og seriøs omtale, og en omtale som benyttet humor.

Firmaet som hadde blitt omtalt ved bruke av humor scoret bedre på både status, kompetanse og selvsikkerhet, noe som indikerer at humor kan være en vei til suksess.

Dårlige vitser
Forskningen deres viser også at en vits ikke nødvendigvis trenger å slå an for å gi denne effekten.

I et annet eksperiment observerte de kandidater på jobbintervju. Den ene kandidaten fortalte en vits, mens den andre kandidaten gjorde ikke. I de tilfellene der personen som gjennomførte intervjuet lo av vitsen ble kandidaten oppfattet som mer selvsikker og av høyere status enn en kandidat som ikke slo av en vits.

Til og med i de tilfellene der kandidaten fortalte en vits som ikke slo an hos intervjueren ble hen oppfattet som mer selvsikker enn de som ikke fortalte en vits.

Resultatene peker i retning av at vellykkede forsøk på humor øker en persons status, og gjør at man blir oppfattet som mer selvsikker. Mislykkede forsøk på humor øker ikke statusen, men kan likevel gjøre at man oppfattes som mer selvsikker.

De drøye vitsene
I et siste eksperiment lette forskerne fram de upassende vitsene. De skilte mellom upassende vitser som slo an, som ikke slo an, og personer som ikke fortalte en vits.

De upassende vitsene som ikke traff blink førte til at personen som fortalte dem ble oppfattet som både mindre vellykkede og mindre kompetente. De upassende vitsene som fikk god respons gjorde ingenting med statusen, men gjorde fortsatt at personen ble oppfattet som mindre kompetent.

I begge tilfellene ble imidlertid personene oppfattet som mer selvsikre.

Forteller du en vits på jobben blir du oppfattet som selvsikker, uansett respons på selve vitsen. Hvis vitsen i tillegg sømmer seg å fortelle på arbeidsplassen, og slår an, kan det føre til at du blir oppfattet som både mer vellykket og kompetent.

Dårlige og upassende vitser, derimot, kan både redusere statusen din og gjøre at du blir oppfattet som mindre kompetent.

God og ufarlig humor virker derfor å være den forskningsbaserte veien å gå for å slå an i arbeidslivet.

Hele artikkelen i Ukeavisen Ledelse finner du her.

Similar Posts