| |

Når treneren ikke vet hva han ikke vet

Hvorfor sparkes det så mange trenere? 

En av årsakene til den høye utskiftningen av fotballtrenere er ubevisste inkompetanse, forklarer forfatterne av «Fiks fotballen»

Bestill og last ned e-boken «Fiks fotballen» her, kr 159,- for nettbrett, smarttelefon og Kindle.

La oss først se litt på bevisst kompetanse. Bevisst kompetanse er den kompetanse treneren vet at han har. Han er for eksempel bevisst på hvordan han gjennomfører treningen med fokus på mottak av ballen, og hvordan han utvikler spillerens vurderingsevne for hurtig og presis pasning av ballen til medspillerne. Treneren vet hvilke øvelser som fungerer. Han vet også at han har god kompetanse i trening på dødballsituasjoner.

Treneren merker kanskje også at han ikke er en god psykolog. Han har lurt på hvorfor spillere reagerer så forskjellig på det han sier, eller hvorfor en spiller på laget hans ikke lykkes, når han var spilte så godt på det forrige laget. Dette har gjort ham usikker på om han har nok selvinnsikt og menneskekunnskap. Han er blitt bevisst sin inkompetanse – han vet at han ikke kan nok om dette. Det er positivt, for når han er bevisst sin inkompetanse, kan han gjøre noe med det. Han kan utdanne seg for å forstå mennesker bedre. Når treneren er bevisst sin inkompetanse, kan han gjøre noe med det.

Det som er problematisk, er når trenere – og mennesker generelt – ikke vet hva de ikke vet. De er ubevisst sin inkompetanse. Når treneren ikke forstår mekanismene i et lag som møter motgang, greier han jo heller ikke å stille den riktige diagnosen eller å finne frem til gode løsninger. Han vil ikke kunne stille de rette spørsmålene. Og hvis noen noen i eller utenfor klubben ytrer seg, preller rådene eller kritikken av. Treneren forstår ikke rekkevidden av rådene, eller vil hevde at innspillene ikke er relevante for ledelse av laget. Treneren forblir ubevisst inkompetent og legger ikke om stilen fordi han ikke forstår at det er nødvendig. Dersom den ubevisste inkompetansen, altså det han ikke vet at han ikke vet, er avgjørende for lagets utvikling, vil han fremstå som udugelig overfor spillere, supportere og media. Han er ikke lenger den dyktige lederen han tidligere har vært. Hans dager kan være talte.

En god trener utfordrer egen overbevisning

Hva kan treneren gjøre? Den ubevisste inkompetansen kan han redusere gjennom å være nysgjerrig, lese om lederskap, utdanne seg, gå på kurs, lytte til fagfolk utenfor fotballen og håpe at han finner noe og noen som kan utfordre hans oppfatninger og sannheter.

Les mer i «Fiks fotballen»

– bestill og last ned e-boken her, kr 159

og bestill papirboken her, kr 199 til Mammutpris!

Similar Posts