guruXOOX iStock-526294090 Workers posing with their tools in the workshop - Lykke og Humor på jobben håndverkere

Begeistring og lykke avler suksess, ikke omvendt!

Populær feilslutning: – Hvis jeg jobber hardere og oppnår målene mine, blir jeg mer lykkelig!

Nei, det gjør du ikke!

Denne velkjente «oppskriften» for å motivere til innsats i skole og arbeidsliv er en stor misforståelse – den virker ikke! Vi tror at suksess vil gjøre oss lykkelige – men det er helt motsatt: Forskning viser at det er lykke som avler suksess.

Hver gang du oppnår et mål, vil nemlig hjernen din redefinere hva som er suksess. Du fikk gode karakterer, nå må du få bedre karakterer, du kom inn på en god skole, og etter det må du komme inn på en enda bedre, du fikk en god jobb, nå må du få en bedre jobb, du nådde salgsmålet ditt, så nå får du et enda høyere salgsmål…

Derfor viser forskning tvert imot at hvis du er lykkeligere underveis mens du jobber for å oppnå et mål, vil suksessraten bli merkbart høyere. Shawn Achor er forsker innen positiv psykologi ved Harvard University og forfatter av boken «The Happiness Advantage». Mens vi kanskje tror at suksess vil gjøre oss lykkelige, bekrefter forskningen hans det motsatte, nemlig at det er lykke som avler suksess.

42 tips til enda mer engasjement, kreativitet og gøy på jobben i 2023!

Han hevder at hvis lykke er en konsekvens av suksess, kommer hjernen din aldri dit. Hjernen vår fungerer i motsatt rekkefølge: Hvis du kan øke din positivitet i øyeblikket, opplever hjernen din det som kalles en lykkefordel. Hjernen din presterer nemlig betydelig bedre når den er positiv i forhold til når den er negativ, nøytral eller stresset. Du blir smartere, din kreativitet øker, energinivåene dine øker. Forskningen på Harvard viser at alle resultater i arbeidslivet forbedres når vi har det bra. Hjernen din er 31% mer produktiv når den er positiv i forhold til når den er negativ, nøytral eller stresset. Du er 37% bedre i salg. Leger er 19% raskere og mer nøyaktige når de kommer med riktig diagnose når de er positive i stedet for negative, nøytrale eller stressede.

Unngå de seks lykketyvene som gjør livet på jobben tristere enn du fortjener!

– Vi fant at optimismen er den største indikatoren for entreprenørånd, fordi det gjør at hjernen oppfatter flere muligheter, sier Achor. – Mange tror at våre omgivelser bestemmer vår lykke, men virkeligheten er at hvis jeg vet alt om din ytre verden, kan jeg bare forutsi 10% av din langsiktige lykke. Hele 90 prosent av din lykke over tid blir forutsagt ikke av den ytre verden, men av måten hjernen din behandler verden på. Og hvis vi endrer det, hvis vi endrer vår oppskrift for lykke og suksess, kan vi endre måten vi påvirker virkeligheten. Vi fant at bare 25 prosent av suksess i jobben er basert på IQ. 75 prosent handler om hvordan hjernen din styrer atferd, knyttes til andre mennesker og forvalter stress, sier Achor.

Klikk her for uforpliktede forespørsel om foredrag / workshop for ledere og/eller medarbeidere om hvordan skape en begeistret organisasjon og unngå utslitte, demotiverte og sykmeldte medarbeidere.

Se Shawn Achor presentere forskningsresultatene i sin TEDtalk «The happy secret to better work»

Illutrasjonsfoto: © guruXOOX iStock-526294090

Similar Posts