Norman Rockwell, 1958, Runaway - på isbar med politi gutt på rømmen.jpeg
|

Humor letter hverdagen i politiet

Humor er en del av det kollektive selvbildet i politiet og den har en viktig funksjon, mener den svenske politiforskeren Rolf Granér, i følge Ukeavisen Ledelse.

Humoren kan være en strategi for å håndtere frustrasjoner i jobben. Humor er også en måte å styrke gruppesamholdet i politiet på. Tilbake på åttitallet mente Svenska Polisförbundet faktisk at humor var så viktig at de listet opp humor som en av grunnstenene i politiets yrkesetikk. Dette skriver Rolf Granér i artikkelen Humorns funktion i polisarbetet i det nye tidsskriftet Norsk politiforskning.

Politifolk jobber gjerne tett sammen, og de kan bli upopulære blant dem de møter. Til forskning.no sier Granér at humoren hjelper politifolk med å takle følelser i en vanskelig arbeidshverdag. Politiet møter mye menneskelig lidelse.

Granér er opptatt av alvoret bak humoren. Galgenhumor avdramatiserer tragiske hendelser. Tørr, kynisk humor er et følelsesmessig forsvar for å unngå å involvere seg for mye. Politiforskeren mener det er nødvendig å distansere seg for å holde ut en hverdag hvor man møter mye lidelse, men han er samtidig bekymret for at distansen mellom politiet og dem politiet møter kan bli for stor. Han frykter at en del politifolk mister evnen til å ha empati med dem de møter, i følge Ukeavisen Ledelse.

Ta kontakt for å høre mer om foredrag og rådgiving for å bevisstgjøre organisasjonen om bruk av humor og begeistring for å redusere frustrasjon og bedre resultatene i din virksomhet.

Similar Posts