|

Den store hestemøkk-krisen i New York i 1894

I 1894 la 160.000 hester igjen over en million kilo med hestemøkk i New Yorks gatene – hver eneste dag!

Et estimat i The Times i 1894 anslo at i 1950 ville mengden av hestemøkk i gatene ha nådd en høyde på tre meter.

I tillegg til problemet med hesteekskrementer, oppstod andre problemer (Hayden, 2016):

  • Døde hester fylte opp bygatene. I New York City døde hvert år 15 000 hester på gatene på 1880-tallet, – 41 døde hester om dagen, som måtte fjernes.
  • Plass til staller for de 100 000 hestene som opererte i New York, og fór for å mate dem.
  • I forhold til innbyggertallet var antallet ulykker på 1800-tallet med hestevogner like høyt som for bilulykker på 1900-tallet.

Men så kom bilen… 

I 1912 var det biler flere enn hester på gatene i NYC, i 1917 ble den siste hestevognen satt ut av drift, og spørsmålet om hestemøkk forsvant sakte inn i historien.

Både hester og biler har hatt posisjonen som verdens viktigste transportverktøy. Men som med det meste, er ikke mer bedre, og forårsaker ofte nye problemer, som demonstrert av begge disse fenomenene. Biler erstattet hester hovedsakelig på grunn av forurensning, og nå er biler en av de viktigste årsakene til planetens CO2-forurensning og andre alvorlige problemer.

Ny teknologi vil også for bilens vedkommende være en sentral del av løsningen på utfordringene med menneskeskapte klimaendringer.

Global oppvarming øker. Du kan høre mer om New Yorks hestemøkkrise og mye annet i foredraget «Latterlig viktig – et skråblikk på bærekraft», hvor professor Gunnar S. Eskeland, NHH, og rådgiver og forfatter Jon Morten Melhus ser på klimaløsninger gjennom en sosial og humoristisk linse.

Ta kontakt for mer informasjon her.

Kilde: Les mer om hestemøkk-krisen i New York her.

Similar Posts