|

Skaper alle deres lederne motivasjon og gode resultater?

Tre fellesnevnere hos begeistringsledere

Jeg har de siste 15 årene holdt over 1000 faglige foredrag og workshops for private og offentlige virksomheter for å vise hvorfor og hvordan god ledelse og engasjerte medarbeidere lykkes i å nå målene. I fem bøker har vi studert over 50 suksessrike virksomheter og ledere på ulike nivåer i privat og offentlig sektor. Disse transformasjonslederne vet at emosjoner, relasjoner og tillit skaper begeistrede medarbeidere og innovative, endringsvillige kulturer – og gode resultater.

Vi ser tre fellesnevnere hos disse begeistringslederne:

  1. De ser sine medarbeidere, gir anerkjennelse, tillit og løpende tilbakemeldinger.
  2. De blir sett av sine medarbeidere, er tilstedeværende, tydelige og skaper et attraktivt fremtidsbilde som alle kan se frem mot, selv i dårlige og krevende tider.
  3. De involverer sine medarbeidere i driften, og lederen involverer seg i og har omsorg for den enkelte medarbeider.

2016 blir et krevende år for alle norske virksomheter, med stort behov for omstilling og fornyelse. Oljeprisfallet, ny teknologi, behov for økt mangfold og inkludering, flyktningemigrasjonen, terrorfrykt og endrede definisjoner av grunnleggende begreper som «ansatt», «leder» og «arbeidsplass», påvirker mange aspekter av den daglige driften i de fleste virksomheter. Nå blir innovasjon og endringsvillighet en forutsetning for overlevelse. Da bør private og offentlige virksomheter bruke riktig innovasjon-medisin:

Sørg for at medarbeiderne dine har en god leder.

Similar Posts