|

Workshop: Hvordan inspirere til frivillighet?

Idretts- og forenings-Norge er i stor grad avhengig av frivillighet.

Men nettopp den perioden når foreldrene har barn i idretts- og foreningsaktiv alder, er gjerne de årene den velkjente «tidsklemma» er mest fremtredende. Med aktive barn som skal følges opp i både skole og fritid, med forrige generasjon i en alder hvor de kanskje krever hjelp og omsorg, og to foreldre i jobber som  krever mye ansvar og innsats, er det lett å nedprioritere frivillighetsarbeid.

Men det er mange muligheter til å gjøre frivillighetsarbeidet morsommere og mer givende, og det har vi jobbet med i idrettsklubben Heming.

Hva gjør dere for å skape mer liv og begeistring i frivillighetsarbeidet i deres forening?

Similar Posts