|

Humor på jobben – Norges morsomste foredrag om lønnsomhet!

Foredraget
«Humor & Begeistring: Latterlig lønnsomt!»

Produktivitet i industrisamfunnet var knyttet til maskiner og mekanikk. I kunnskapssamfunnet er produktivitet ikke bare knyttet til teknologi, men i veldig stor grad også knyttet til kunnskapsrike medarbeidere – til hodene våre. Økt verdiskaping skjer først og fremst når mennesker bruker ressursene på nye og smartere måter. Begeistring og humor på jobben øker engasjement og resultater, både for den enkelte og virksomheten.

Siviløkonom, forfatter og komiker Jon Morten Melhus har holdt over 1000 foredrag/workshops og skrevet 5 bøker om hvordan begeistring og humor på jobben skaper kreativitet og lønnsomhet.

I dette faglige, men svært underholdende foredraget – som er i kontinuerlig utvikling og blir skreddersydd for medarbeidere eller for ledere i den enkelte virksomhet – påpeker Melhus viktigheten av relasjon og emosjoner på arbeidsplassen i form av blant annet humor og begeistring,  for å skape gode prestasjoner og mer engasjerte medarbeidere. Han ønsker å fremme en engasjert og åpen kommunikasjonsform som stimulerer trivsel,

AMIGO skaper begeistring og humor på jobben.
AMIGO skaper begeistring og humor på jobben.

nytenking og og gode resultater.  Han ser på de fem elementene som skaper begeistring hos enhver medarbeider, uansett hva de jobber med og på hvilket nivå. Han snakker om organisasjonsutvikling, samspill og begeistring mellom mennesker og hvordan humor virker på oss medisinsk, psykisk og sosialt. Det er vanligvis medarbeidernes motivasjon og entusiasme som bestemmer i hvilken grad en virksomhet lykkes. Melhus er tydelig på at humor og begeistring er latterlig lønnsomt og latterlig lurt for alle virksomheter som ser behov for forbedring, innovasjon og en motivert og kundeorientert virksomhetskultur.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på et skreddersydd opplegg i
form av f eks. foredrag, workshops eller prosess for medarbeidere og/eller lederne på epost eller telefon +47 920 555 88.

Workshops og oppfølging

_BRY0436Jon Morten Melhus har gjennomført flere hundre kreative og involverende workshops med ledere og medarbeidere. Her kan ledergrupper jobbe med hvordan de kan øke involvering og bygge mer engasjement hos sine medarbeidere. Medarbeidere kan involveres i en kreativ og leken workshop hvor de i grupper jobber med ideer til f. eks. «Hvordan kommunisere bedre og skape mer begeistring og humor på jobben», «Hvordan begeistre kundene/brukerne», el. l.. 50 private og offentlige virksomheter har på eller etter medarbeidersamlingen nedsatt en «begeistringsgruppe» på 5-8 personer, som er ansvarlig for å tilrettelegge for 2-3 aktiviteter og arenaer (som hverken tar av arbeidstiden eller belaster budsjettene) hver måned for å møtes og bygge kultur, energi og relasjoner på tvers i organisasjonen. Melhus bistår i å legge opp aktivitetsprogrammet sammen med gruppen for de første 3-6 månedene.

Du finner mer informasjon om bøker, foredrag og workshops på www.begeistring.no.

Øk energi og fokus hos ledere og medarbeidere og skap bedre resultater!
Slik skaper ledere begeistring og gode resultater.
Slik skaper ledere begeistring og gode resultater.

Jon Morten Melhus er blant de fremste rådgivere og foredragsholdere i Norge når det gjelder betydningen av begeistring og begeistrings-ledelse for å skape gode resultater i offentlige og private kunnskapsvirksomheter. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har hatt lederstillinger i Den Norske Opera, Radio 1, «Mot i Brøstet», Stig og Stein Idé-laboratorium AS m.m. og har også erfaring som entertainer. Hans bøker om humor, begeistring og begeistringsledelse har solgt i nærmere 50.000 eksemplarer.

Similar Posts