Sparer bøtter av tid med tavler og stående møter

I lokalene til Stig og Stein Idélaboratorium var et av møterommene (se bildet) innredet kun med ståbord, det var pukkstein på gulvet, som var nokså ubehagelig å stå på, og temperaturen var svært lav. Dermed ble møtedeltagerne motivert til raskt å komme til enighet og lande det som skulle besluttes….

Under Storebrand Forsikrings «Fix it»-møter er det effektivitet som står i sentrum. Alle må stå og møtet kan maks vare i 25 minutter. Løsningen har halvert tiden selskapet bruker på møter, kan vi lese på E24.

I 2006 innførte Storebrand Forsikring en regel om at ingen problemer skulle stå uløst i mer enn 24 timer.

– Det gikk fint en stund, men så gikk selskapet tilbake til gamle vaner. Da kom ideen om å effektivisere på en morsommere og mer kreativ måte å løse utfordringer på, sier administrerende direktør Gunnar Rogstad.

I et rom i selskapets lokaler på Lysaker, står det «Fix it» på døren. Dette er også navnet på prosessen som brukes til å løse utfordringer. Fix it-rommet minner om et moderne klasserom, med flere store tavler på veggene. I midten står et rundt bord med skrivesaker, og langs veggen står noen stoler som kun er lov å bruke i «nødstilfeller».Reglen er nemlig at ingen skal sitte under møtene, som ikke skal vare i mer enn 25 minutter.

– I rommet holdes det først drodlemøter, hvor vi diskuterer hva som kan forbedres. Ideene skrives opp på et stort ark, før vi noterer den på gule lapper og henger dem opp på en tavle, forklarer Rogstad.

Les hele artikkelen her.

Les om kreative foredrag og workshops som skaper begeistring og effektive løsninger her.

Similar Posts