Geniets eksamensbesvarelse

Eksamensoppgaven til studentene lød slik: «Beskriv hvordan man kan fastsette høyden på en skyskraper ved hjelp av et barometer.» En av studentene svarte: «Man kan binde et barometer til en snor og heise barometeret fra toppen av taket ned til bakken. Høyden av skyskraperen er lik lengden av snora pluss høyden på barometeret.»

Dette meget originale svaret fikk sensor til å hevde at studenten hadde strøket på eksamen, men studenten protesterte og fastholdt at svaret var absolutt korrekt. Universitetet utnevnte en egen eksamenskommisjon som skulle avgjøre saken.

Kommisjonen måtte medgi at svaret var korrekt, men at det ikke avgjorde om studenten hadde kunnskaper i fysikk. De besluttet derfor å gi studenten seks minutter til en muntlig utredning hvor han skulle vise sine generelle fysikkunnskaper. I fem minutter satt studenten stille og tenkte. Sensor minnet ham om at tiden var ved å renne ut. Studenten svarte at han hadde flere meget relevante svar, men at han vanskelig kunne velge ett av dem. Etter å ha blitt anbefalt å skynde seg, foreslo studenten følgende:

  • Man kan bringe et barometer opp på taket av skyskraperen og slippe det ut for kanten, for så å måle tiden det tar før barometeret treffer bakken. Høyden av bygningen kan deretter regnes ut etter formelen H = 0.5g x t2. Det betyr imidlertid slutten for barometeret.
  •  Hvis det er solskinn, kan man måle høyden av barometeret, og så sette det på enden for deretter å måle lengden av den skyggen det lager. Deretter kan man måle lengden på skyskraperens skygge, det er en enkel sak ved proporsjonsregning.
  •  Vil man være riktig sofistikert, kan man feste en kort hyssing til barometeret og svinge det som en pendel, først ved bakken og deretter på toppen av skyskraperen. Høyden av skyskraperen kan da beregnes etter forskjellen i gravitasjon etter prinsippet T = 22 (1/2g).
  •  Hvis skyskraperen har en utvendig trapp, vil det være enkelt å gå opp trappen og måle høyden i «barometerlengder» for senere å legge dem sammen.
  • Hvis man ønsker å være riktig ortodoks, kan man også bruke barometeret til å måle lufttrykket på taket av skyskraperen og deretter på bakken, for så å gjøre om differansen i millibar til meter for å finne høyden på skyskraperen.

Studenten forklarte videre: «Men siden studentene er anmodet om å tenke selvstendig og finne utradisjonelle metoder som kan bringe den vitenskapelige tenkning videre, ville den utvilsomt beste metoden være å banke på vaktmesterens dør og si at han skulle få et flott, nytt barometer hvis han ville fortelle hvor høy skyskraperen er.»

Studenten bestod eksamen. Han het Niels Bohr, den eneste dansken som har vunnet Nobelprisen i fysikk.

Denne og mange flere inspirerende historier og tips finner du i boken «Latterlig lønnsomt – Om humor og begeistring på jobben» – les mer her.

"Latterlig lønnsomt"
«Latterlig lønnsomt»

Similar Posts

5 Comments

  1. Lurer på om examitør fikk beholde jobben. Var selv på en eksamen oppgave, hvor første veiledning/merknad var; les alle spørsmål først og start besparelse først etter at alle spørsmål/oppgaver er forstått! Det var 10 A4 enkelt sider med oppgaver, siste oppgave var formulert slik. Glem alle foregående oppgaver, krøll oppgave arkene, reis deg og rop høyt, jeg er ferdig og forlatt examelokale.

    Det gikk 23minuter og 2,5 sider med besvarelse før jeg leste siste oppgave. PS jeg var nr 3. Så ikke den smarte men …….

  2. Feil. Åge, Nils’ sønn fikk Nobelprisen også. Sammen med Ben Mottelson som da hadde blitt dansk statsborger.

Comments are closed.