|

Dette gir arbeidsglede og energi og reduserer faren for psykiske plager

Det er jo ingen bombe at dette er de 7 faktorene på jobben som reduserer faren for psykiske plager og gir økt positiv affekt (arbeidsglede, håp, energi), men det interessante er at det er forskningsdata fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) som bekrefter dette vitenskapelig:

  • Kontroll over avgjørelser knyttet til arbeidet sitt
  • Positive utfordringer i jobben
  • Støtte fra nærmeste leder
  • Å ha en rettferdig leder
  • Opplevelsen av tilhørighet i organisasjonen
  • Et godt sosialt klima
  • Opplevelsen av at organisasjonen legger vekt på de menneskelige ressursene
Studien omfatter 4158 norske arbeidstagere fra 63 ulike virksomheter fordelt på privat og offentlig sektor. Deltagerne er blitt fulgt over tid. Den vitenskaplige artikkelen om studien har tittelen «Psychological and Social Work Factors as Predictors of Mental Distress and Positive Affect: A Prospective, Multilevel Study» av Live Bakke Finne , Jan Olav Christensen og Stein Knardahl,
Publisert 24. mars, 2016.
Og takk til Ukeavisen Ledelse for artikkelen om undersøkelsen.

Similar Posts