svart humor
|

Svart humor tegn på høy intelligens?

Har du sans for «syke vitser» og svart humor kan det være tegn på at du er en person med høy IQ og lite aggresjon, viser en forskningsstudie fra Medical University of Vienna.

Hvem trenger Mensa-tester? Hvis du vil undersøke om folk har høy IQ, kan du bare fortelle dem noen syke vitser og følge med på hvordan de reagerer.

En ny studie viser nemlig at intelligens spiller en sentral rolle når det gjelder å ha sans for svart humor, og korrelerer også med en del andre faktorer, spesielt aggresjonsnivå.

svart humor
© The New Yorker Cartoon – Zachary Kanin

Et forskerteam ledet av Ulrike Willinger ved Medical University i Wien, ba 156 personer, 50/50 kvinner og menn med en gjennomsnittsalder på 33 år, om å vurdere hvor godt de forstod og likte tolv «svarte» vitsetegninger hentet fra «The Black Book» av en kjent tyske humorist, Uli Stein.

Deltagerne i undersøkelsen ble for eksempel vist en tegning hvor en lege løfter på det hvite kledet over en død person. Kvinnen som står ved siden av, bekrefter: «Ja, det er min mann. Men du,  hvilket vaskepulver bruker du for å få stoffet så hvitt?»

Det amerikansk humormagasinet National Lampoon (1971 – 1998) var ikke redd for å bruke det mange ville kalt «syk humor».

Deltakerne ble også testet for verbal og ikke-verbal intelligens, og deres aggresjon, utdanningsbakgrunn og lynne/positivitet ble kartlagt.

Studien plasserte deltagerne i tre grupper:

  1. Gruppen som likte svart humor best,  skåret høyest i  IQ-testene, hadde høyere utdannelse, og hadde lavere skår for aggresjon og negativitet.
  2. Gruppe to viste moderat forståelse av vitsene, men likte dem minst. Disse hadde gjennomsnittlig intelligens,  men den høyest skåren for negativitet (dårlig humør/lynne) og det høyeste aggresjonsnivået.
  3. Den tredje gruppen viste også moderat forståelse, men hadde mer sans for syk humor enn gruppe to. De testet også gjennomsnittlig på intelligens, men var generelt mer positive og mindre aggressive enn gruppe to.

«Denne studien er i overensstemmelse med nyere forskningen som viser at humor korrelerer med IQ. Den tilbakeviser også den almene oppfatningen om at folk som liker svart humor er mer gretne og kanskje til og med har et snev av sadistisk legning,» i følge sammendraget.

Willinger og hennes team sier at deres funn antyder at å like svart humor krever «kompleks informasjons-prosessering», hvor negativitet og høye aggresjonsnivåer kan forstyrre folks evne til å forstå vitsen.

Kilde: British Psychological Society Research Digest blog
og The Guardian

Similar Posts