|

SUPER-WORKSHOP: Hvordan lykkes bedre med bedriften – også i koronaens tid

Super-workshop for ledere
med Jon Morten Melhus og Morten Eriksen-Deinoff

I løpet av 3-4 timers digital workshop sitter dere igjen med minimum 5 gode råd for veien videre når det gjelder kunder, strategi, arbeidsmiljø og/eller internkultur.

Frustrert leder i koronaens tid…

Sliter dere med demotiverte medarbeidere på hjemme-kontor, krevende fjernledelse, permitteringer, kunder som uteblir, vanskelig likviditet, eller kanskje en ledergruppe som er litt på felgen?

Men mange korona-relaterte problemer kan dempes eller løses i små- og mellomstore bedrifter.
Noe kan uansett gjøres nå, med umiddelbar eller langsiktig effekt, og det hjelper Morten & Jon Morten deg med ( – de har 78 års relevant erfaring):

  • Rask, konkret og matnyttig rådgiving for din ledergruppe.
  • Web-basert, selvsagt.
  •  Koronarabatt for små og mellomstore bedrifter.

Kontakt oss pr telefon eller epost for en uforpliktende prat:
Jon Morten Melhus, tlf. 920 55 588, [email protected]
Morten Eriksen-Deinoff, HumanEffect, tlf. 95081390, [email protected]

Hva gjør vi i super-workshop’en?

  • Web-basert involverende og engasjerende dialog med toppleder og hele eller deler av ledergruppen, ledet av Morten & Jon Morten:
  • Vi griper fatt i bedriftens og ledergruppens problemer akkurat nå
  • Vi jobber frem konkrete tiltak som kan settes i gang nå.

Hva sitter du igjen med etter super-workshop’en?

  • En gjennomdiskutert prioritering av bedriftens utfordringer
  • Minimum 5 konkrete tiltak det er lurt å sette i gang med nå, med umiddelbare eller mer langsiktige virkninger
  • En mer engasjert og samstemt ledergruppe

Morten & Jon Morten har 78 års relevant erfaring

som ledere og rådgivere innenfor begeistringsledelse, involverende bedriftskultur, strategi og langsiktig planlegging og hvordan skape et motiverende og effektivt arbeidsmiljø på jobben.

Kontakt:

Jon Morten Melhus, Humor & Lønnsomhet, www.begeistring.no, tlf. 920 55 588, [email protected]

Morten Eriksen-Deinoff, HumanEffect, www.humaneffect.no, tlf. 95081390, [email protected]

Foto paraplyer: Burlibasa Antonel

Similar Posts