Sørg for at sommerfesten blir morsom – OG nyttig!

Gjør sommerfesten latterlig lur, lønnsom og munter!

La humoren og begeistringen på sommer- og høststart-festen virke helt til julebordet! Vi hjelper deg.

Du kan lage sommerfest og medarbeider-arrangementer med bare gøy og hygge uten relevans for jobben og arbeidshverdagen, og som er trivelig, men glemt etter noen får dager.

Eller du kan lage involverende og faglig basert moro som skaper like stort – og ofte større – engasjement på samlingen, men som også har langsiktig positiv virkning på kulturen, samholdet og relasjonene. Da blir også resultatene bedre. Latterlig morsomt og latterlig lønnsomt, med andre ord

Unngå at entusiasmen på medarbeidersamlingen glemmes i løpet av noen få dager. Det er nemlig hverken komplisert eller kostbart å skape mer langsiktig virkning av engasjementet fra samlingens tema og stemning. Ta kontakt på [email protected] eller +47 920 555 88 for et uforpliktende tilbud på et begeistrende innslag eller opplegg! sommerfest[1]

Vi tilbyr faglige, men svært morsomme og underholdende, foredrag, workshops, kvelds-underholdning, toastmasteroppdrag, konferanseledelse eller en engasjerende og involverende prosess på 1-3 timer for medarbeidere og/eller lederne.

Husk at humor og begeistring er like viktig i hverdagene mellom sommerfesten og julebordet, og mellom julebordet og sommerfesten!

Du finner mer informasjon om bøker, foredrag/workshops og underholdning her.

Siviløkonom, forfatter og komiker Jon Morten Melhus har holdt over 1200 faglige – men svært underholdende – foredrag og workshops og skrevet 6 bøker om hvordan humor og begeistring skaper kreativitet og lønnsomhet. Han har gjort en rekke underholdnings-, konferansier- og toastmasteroppdrag for private og effentlige virksomheter.

Jon Morten  er blant de fremste rådgivere og foredragsholdere i Norge når det gjelder betydningen av begeistring og begeistrings-ledelse og har holdt over 1.000 foredrag om hvordan offentlige og private kunnskapsvirksomheter kan skape bedre resultater. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har hatt lederstillinger i Den Norske Opera, Radio 1, «Mot i Brøstet», Stig og Stein Idé-laboratorium AS m.m. og har også erfaring som entertainer. Hans bøker om humor, begeistring og begeistringsledelse har solgt i nærmere 50.000 eksemplarer.

Foredraget
«Humor & Kreativitet: Latterlig lønnsomt!»

Vannpistolkrig i Grong Sparebank

I dette faglige, men svært underholdende foredraget – som er i kontinuerlig utvikling og blir skreddersydd for medarbeidere eller for ledere i den enkelte virksomhet – påpeker Melhus gjennom forskning og cases viktigheten av relasjoner, humor og emosjoner på arbeidsplassen i form av blant annet humor og begeistring,  for å skape gode prestasjoner og mer engasjerte medarbeidere.

Melhus ønsker å fremme en engasjert og åpen kommunikasjonsform som stimulerer trivsel, nytenking og og gode resultater.  Han ser på de fem elementene som skaper begeistring hos enhver medarbeider, uansett hva de jobber med og på hvilket nivå. Han snakker om organisasjonsutvikling, samspill og begeistring mellom mennesker og hvordan humor virker på oss medisinsk, psykisk og sosialt. Det er vanligvis medarbeidernes motivasjon og entusiasme som bestemmer i hvilken grad en virksomhet lykkes. Melhus er tydelig på at humor og begeistring er latterlig lønnsomt og latterlig lurt for alle virksomheter som ser behov for forbedring, innovasjon og en motivert og kundeorientert virksomhetskultur.

Ledermotivasjon før samlingen

3-2-1-jpg-med-foredrag-fra-visittkortet-best-kopi-s Tilbake på jobben er lederne de viktigste til å skape og beholde entusiasme og engasjement hos medarbeiderne.

Forbered lederne på sin rolle for å skape involvering og engasjement i jobbhverdagen etter samlingen.

Melhus tilbyr en ca 2-4 timers samling med alle lederne, for å øke erkjennelsen av deres viktige rolle for å engasjere og motivere medarbeiderne til å fungere best mulig i både det kortsiktige og langsiktige arbeidet med å nå virksomhetens mål. Lederne får noen oppgaver de skal tenke gjennom på forhånd omkring hvordan de kan involvere sine medarbeidere enda mer, el.l.
Temaer på en slik 3-timers ledersamling i forkant av kickoff kan eksempelvis være:

Slik skaper ledere begeistring og gode resultater.
Slik skaper ledere begeistring og gode resultater.

Hva skaper begeistring hos medarbeiderne, hva kjennetegner begeistringsledere, ledelse vs. administrasjon, hva kan jeg som leder gjøre for å skape og beholde engasjementet etter samlingen. Boken «Lure ledere» gir gode innspill. I samarbeid med Jon Morten Melhus legges det opp til et relevant opplegg for ledernes forberedelse til samlingen og hva de bør fokusere på etter samlingen.

Melhus har holdt ca 50 slike ledersamlinger de siste 15 årene.

Workshops og oppfølging

Jon Morten Melhus har gjennomført flere hundre kreative og involverende workshops med ledere og medarbeidere. Her kan ledergrupper jobbe med hvordan de kan øke involvering og bygge mer engasjement hos sine medarbeidere. Medarbeidere kan involveres i en kreativ og leken workshop hvor de i grupper jobber med ideer til f. eks. «Hvordan kommunisere bedre og skape mer begeistring», «Hvordan begeistre kundene/brukerne»,  «Hvordan kan vi ledere involvere medarbeiderne enda mer», el. l.. 50 private og offentlige virksomheter har på eller etter medarbeidersamlingen nedsatt en «begeistringsgruppe» på 5-8 personer, som er ansvarlig for å tilrettelegge for 2-3 aktiviteter og arenaer (som hverken tar av arbeidstiden eller belaster budsjettene) hver måned for å møtes og bygge kultur, energi og relasjoner på tvers i organisasjonen. Melhus bistår i å legge opp aktivitetsprogrammet sammen med gruppen for de første 3-6 månedene.

Du finner mer informasjon om bøker, foredrag og workshops her.

Ta kontakt for å høre mer om en latterlig lur og morsom sommerfest!

Similar Posts