resultatorientering

Hvordan lederen enkelt begeistrer sine medarbeidere!

Lederen behøver ikke motivere sine ansatte,
de trenger bare slutte å demotivere dem.

Alle medarbeidere er allerede motivert når de starter i ny jobb.
Hvordan holde dem motivert?
Lederens jobb er ganske enkelt å sørge for at medarbeiderne ikke blir demotivert!

Les mer om undersøkelsen gjort av David Sirota, Louis A. Mischkind og Michael Irwin Meltzer, som også er forfatterne bak boken ”The Enthusiastic Employee: How Companies Profit by Giving Workers what They Want”.

Similar Posts