Foto © Pexels Andrea Piacquadio-3760790
|

Kontor-matematikk

OFFICE ARITHMETIC:

Smart boss + smart employee = Profit
Smart boss + dumb employee = Production
Dumb boss + smart employee = Promotion
Dumb boss + dumb employee = Overtime

Hvordan bli en smart leder? Klikk her!

Foto: © Pexels / Andrea Piacquadio

Similar Posts