|

4 kjennetegn ved fremragende ledere

Suksessrike ledere har flere fellestrekk.
De kan læres.

Ledelseskonsulenten og forfatteren Ron Carucci har i Harvard Business Review hentet frem fellestrekkene hos ledere med størst suksess for seg og virksomheten sin.

1. De kjenner hele virksomheten som sin egen bukselomme

De aller beste lar ikke bakgrunnen fra markedsføring eller finans styre sin egen ledelsesstategi. De har en egen forståelse for hvordan hele virksomheten henger sammen og hva som må til for å få alle delene til å best jobbe sammen.

2. De er fantastiske beslutningstakere

De aller beste lederne vet når man må lete grundig etter svar og bruke datainnsamling og statistikk, men også når man rett og slett bare må stole på magefølelsen.

3. De kjenner industrien de opererer i

Bransjer og sektorer skifter hele tiden. Kun de beste lederne klarer å følge med på endringene og ikke bli sittende igjen på perrongen når toget går. Her mener Carucci at de beste lederne har en egen form for visdom i form av forståelse for egen virksomhets plass i industrien og klarer å balansere mellom trusler og muligheter som oppstår med skiftende tider. Ledere som skåret høyest på denne dimensjonen i studien var mer nysgjerrige enn andre ledere.

4. De skaper dype og tillitsfulle bånd til andre mennesker

Eksepsjonelle ledere leder med ydmyk selvtilit, mener Carucci. Og det var innen den medmenneskelige dimensjonen det var enkelst å skille det gode fra de beste. De beste investerer mye tid i å utvikle egen sosial intelligens, de søker aktivt feedback fra medarbeiderne sine og andre steder om hvordan de oppfattes og lærer seg å være åpne om egne svakheter, noe som igjen skaper tillit.

Carucci mener alle trekkene kan læres, og at det aldri er for sent å begynne læringsprosessen.

(Publisert i Dagens Perspektiv 20.01.2016)

Les mer om inspirerende lederforedrag og -workshops her.

Og klikk her for å lese mer om 5 bøker om mer enn 50 begeistringsledere som skaper involvering, begeistring og gode resultater. 

Les hele artikkelen i Harvard Business Review.

Similar Posts