8 tegn på frykt i organisasjonen din

Frykt på ulike nivåer i organisasjonen vil ha en negativ innvirkning på medarbeiderne og redusere prestasjoner og resultater.

Varsellampen bør lyse dersom organisasjonen din kjennetegnes av ett eller flere av disse 8 tegnene, sier Tim Kuppler:

1. Dårlig oppførsel blir ikke tydelig og synlig konfrontert og korrigert.
Atferdsproblemer, hvis konfrontert i det hele tatt, korrigeres bak lukkede dører, og de ​​andre medarbeiderne har ingen anelse om hva slags kosekvenser uønsket eller negativ adferd får.

2. Godtgjørelse, insentiver og/eller forfremmelser er utelukkende basert på resultater, ikke resultater OG atferd.

3. En eller flere toppledere har i blant eksplosive, negative utbrudd.

4. Det er en kultur for formøter før man tør å presentere for toppledere.
Presentasjoner, forslag, nye ideer og andre fag må gjennomgås med lavere nivåer, andre ledere eller andre grupper før et møte med en toppleder. Fokuset kan ende opp med å være på hva en leder ønsker å høre i motsetning til hva de trenger å høre.

5. Dårlig eller enveis kommunikasjon.

6. E-post brukes til å egen ryggdekning eller brukes ikke proaktivt overfor ledere eller nøkkelpersoner av frykt eller bekymring for hvordan de vil reagere.

7. En generell mangel på klarhet og retning i ledelse av medarbeidere.
Mangel på tydelighet og tilpasning til strategier, prioriteringer, mål, tiltak og forventede verdier/atferd øker til en viss grad usikkerhet og «frykt». Dette fører ofte til nøling, treghet, feil prioriteringer og dårligere beslutninger og reduserer selvstendighet og proaktive handling.

8. Sammenhengen mellom verdier og forventet atferd er uklar.
Verdiene står på nettsiden eller plakater på veggene, men de er ikke oversatt til forventet atferd. Det er ikke laget systemer for ansettelser, ledelse, utvikling, kommunikasjon og motivasjon som skal forsterke verdier og forventet atferd. (Se Zappos, Ritz Carlton and The Container Store for gode eksempler.)

Tim Kuppler er grunnleggeren av The Culture Advantage og CultureUniversity.com. Han er også coach hos AdviCoach og co-forfatter av boken «Build the Culture Advantage, Deliver Sustainable Performance with Clarity and Speed» 

Foto: Roger Brendhagen

Ta kontakt for å høre mer om foredrag og rådgiving for å unngå frykt og i stedet skape entusiasme og glede – og bedre resultater – i din virksomhet.

Similar Posts