|

Har medarbeiderne dine bare én hjernehalvdel?

People will forget what you said.
People will forget what you did.
But people will never forget how you made them feel.
              (– Maya Angelou, am. poet, f. 1928)

From "Skrik - Parodier av Arvid" www.melhus.com/skrik
From «Skrik – Parodier av Arvid» www.melhus.com/skri

Mange ledere tror visst at medarbeidere deres kun benytter den rasjonelle, venstre hjernehalvdelen.

Det er fortsatt litt for mange ledere som tror at arbeidstakerne bare har én hjernehalvdel, den venstre; den logiske og rasjonelle. Men en slik antagelse er hverken korrekt eller smart, i krevende tider som disse.

Retorikken har tre hovedelementer:

  • logos – fornuften, rasjonaliteten
  • etos – troverdigheten, etikken
  • patos – følelsene, bevegelsen

Mange ledere i arbeidslivet bruker  hovedsakelig de to første, logos og etos,  overfor sine medarbeidere. De argumeterer rasjonelt og de bruker sin faglige kompetanse og sin autoritet i sin kommunikasjon for å få medarbeiderne til å gjøre jobben sin.

Men det er  dessverre ikke tilstrekkelig hvis du vil ha en engasjert arbeidsplass med medarbeidere som gjør en god jobb og leverer fremragende resultater.

Medarbeiderne styres av følelsene
Arbeidstakere er først og fremst mennesker, med følelser, drømmer, håp, gleder og sorger. Forskning viser også at vi tar alle våre beslutninger på emosjonelt grunnlag.

Amygdala ruler
De to små mandelformede kjertlene amygdala i hjernen styrer mange av våre følelser, og de har vært uforandret fra menneskehetens morgen.

Amygdala er uhyre rask når den vurderer hvert eneste sanseinntrykk vi utsettes for. På ett femtedels sekund vurderer mandelhjernen informasjonen den får, og tar en avgjørelse om inntrykket representerer en trussel eller en belønning, og hvor stor denne trusselen eller belønningen er.

Når «den bevisste hjernen» setter igang og vurderer sanseinntrykkene har allerede amygdala tatt et valg og har påvirket både resten av hjernen og kroppskjemien deretter. Og hvis amygdala vurderer det som kritisk nok vil den kunne ta fullstendig kontroll – den bevisste og rasjonelle deg har ingen ting å stille opp med. Når man må unngå klørne til en tiger har man ikke tid til å være fanzy, og følelsene tar overhånd. (Ref: Torbjørn Marø)

Likevel neglisjerer mange ledere patos; å møte, skape og forholde seg til den enkelte medarbeiders følelser.

Begeistring handler om emosjoner og relasjoner

Den gode nyheten er at dette er ikke så vanskelig. Både forskning og cases viser tydelig at de lederne som ser, blir sett og involverer medarbeiderne, får bedre resultater og mer fornøyde medarbeidere med mindre sykefravær, i følge BegistringsBarometeret 2005 og 2007 (TNS Gallup og Humor & Lønnsomhet). 

Jon Morten Melhus holder faglige – men underholdende – foredrag om humor og begeistring på jobben for ledere og medarbeidere,
og du kan lese mer om emosjoner og relasjoner i bøkene han har utgitt om disse temaene.  

Tre begeistrende bøker: "Latterlig lønnsomt", "Begeistring!" og Lure ledere
Tre begeistrende bøker: «Latterlig lønnsomt», «Begeistring!» og Lure ledere
"Sykt bra - Resepten på friske sykehus" om gode og engasjerende sykehus-organisasjoner av Eriksen-Deinoff og Melhus
«Sykt bra – Resepten på friske sykehus» om gode og engasjerende sykehus-organisasjoner av Eriksen-Deinoff og Melhus
Les om 11 begeistrede skoler og rektorer.
Les om 11 begeistrede skoler og rektorer.

Similar Posts