Dummere med dunkelt lys?

“Dim lights are producing dimwits”
– Joel Soler, American psychologist

Foretrekker du at et svakt opplyst kontor  fremfor en godt opplyst arbeidsplass? Noen gjør det. Kanskje opplever du det koselig, beroligende og avslappende; eller kanskje lyssettingen gir deg ubevisste ryggmargs-assosiasjoner til tryggheten rundt leirbålet og den flammeopplyste hulen hvor menneskeheten har tilbragt mesteparten av sin eksistens?

Er kontorbelysningen din dyster, blir du det også

Men vi skyter  oss selv i foten hvis vi jobber i dunkle kontorgrotter. Resultatene fra en nylig studie fra nevroforskere ved Michigan State University understreker nødvendigheten av sterkt arbeidslys for å kunne yte maksimalt.

Mindre lys, mindre begeistring.
©Londondeposit/Depositphotos

Tussete i tusmørke

Nilrotter, som ble studert, har i stor grad samme  døgnrytmer og biologiske systemer som mennesker. Forskerne observerte klare negative effekter i både adferden og hjernen hos rotter som ble utsatt for svakere belysning enn det normale 12 timer i døgnet i fire uker.  Belysningen var ikke veldig dunkelt, mer som  lyset på en overskyet vinterdag. Gnagere utsatt for svakt lys gjorde det dårligere på tester hvor de tidligere hadde utmerket seg, og deler av hjernen deres mistet 30% av læringsevnen  og hukommelsen.

Når vi tenker etter, er disse funnene er ganske innlysende (– pun intended): Vi er kodet og skrudd sammen for å være aktive om dagen og sove det meste av natten. Siden solen produserer hvitt lys (en blanding av hele spektret), hjelper det lyse, fullspektrede lyset oss til å våkne  og komme i bevegelse. Det er derfor noen kan føle seg tregere og tyngre på overskyede og regnfulle dager, og som kan tyde på at både værsjuke og vinterdepresjon (Seasonal Affective Disorder) er reelle plager. Vinterdager, spesielt i nordlige områder som i Norge, er ikke like lyse som vår- og sommerdager. På arbeidsplasser der ledelsen forsøker å redusere kostnadene ved å dempe lysene eller deaktivere annethvert lampe, kan tilsvarende bidra til dunkel depresjon og dårligere ytelse.

Dunkel belysning kan redusere produktiviteten på  tre måter:

1. Det reduserer hukommelse og romlig læring

Når vi over en lengre periode er utsatt for svakt lys i arbeidsdagen, skiller vi ut mindre av et nevrokjemisk proterin kalt «Brain-derived neurotrophic factor», (BDNF), som vedlikeholder nødvendige forbindelser mellom hjernecellene. Rottene som hadde lært å forsere en labyrint, glemte hvordan de skulle gjøre det etter å ha levd i svak belysning en periode. Svak belysning forringer også romlig læring, noe som var spesielt tydelig i labyrinttesten. Rottene som levde i svakt lys ble dårligere og dårligere til å komme seg gjennom labyrinten, mens rottene som hadde godt lys, ble stadig dyktigere. Evnen til å vurdere og huske fysiske og trdimensjonale omgivelser ble klart redusert i gruppen med dunkelt lys.

2. Det reduserer nerveforbindelsene og mental kapasitet

Hippocampus, et område av hjernen har som oppgave å overføre data mellom hjernecellene  og regulere læring og hukommelse, fikk 30% redusert kapasitet hos rottene i mørke i forhold til lysrottene.  At  denne viktige delen av hjernen mistet nesten en tredjedel av sin kapasitet under forsøket, er alarmerende, for hvis du ikke får tilgang til og kan bruker minnene som er lagret i hukommelsen, spiller det ingen rolle hvor mye informasjon og kunnskap du har lagret. Tenk på det som en harddisk med en dårlig kontakt: Den kan være stappfull av data, men hvis datamaskinen ikke kan overføre gamle data til prosessoren eller skrive nye data til stasjonen, er den ubrukelig. Tenk deg om dette skjedde hver tredje gang du skal å lagre eller åpne en fil; eller verre, for hvert tredje steg når du prøver å gå over gaten.

3. Dunkelt lys mens du sover kan gå ut over tenkning og problemløsning på dagen

Andre undersøkelser viser at selv lysstyrke tilsvarende et stearinlys   (5-10 lux) kan ødelegge for en god natts søvn. Testpersoner som sov i totalt mørke viste bedre kognitive evner, spesielt i forbindelse med minnetester, enn de som var utsatt for svak lysforurensning. En del av frontallappen i hjernen, Gyrus frontalis inferior, som styrer oppmerksomhetskontroll, responshemming og vår evne til å se sammenhenger og muligheter når vi løser oppgaver, har en tendens til å bli mindre aktiv jo mørkere det blir. Det kan også se ut til at lysforurensning om natten fører til at melatonin-nivåene minker, så du våkner for tidlig.
Så dropp nattlyset!

Se lyst på jobben

Siden du ikke er en nilrotte i laboratorium, kan du kurere plagene forårsaket av tusmørke med belysning som etterligner naturlig sollys og ved generelt å bruke kraftigere lys. Det hjelper også å bruke mer tid utendørs.

Nøkkelen er rikelig med lys når du jobber, og  ikke lys i det hele tatt når du sover.

 

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet ved Michigan State University – «Does dim light make us dumber?»

Takk til  Laura Stacks The Productivity Pro-blogg

Similar Posts