Dårlig mor, kan ikke navnet på sønnen
|

Anerkjennelse og omsorg på jobben (og hjemme) er viktigere enn noensinne.

Skaper alle deres lederne motivasjon og gode resultater?

Tre kjennetegn på begeistringsledelse

Jeg har de siste 15 årene holdt over 1300 faglige foredrag og workshops for private og offentlige virksomheter for å vise hvorfor og hvordan god ledelse og engasjerte medarbeidere lykkes i å nå målene. I seks bøker har vi studert over 50 suksessrike virksomheter og ledere på ulike nivåer i privat og offentlig sektor. Disse transformasjonslederne vet at emosjoner, relasjoner og tillit skaper begeistrede medarbeidere og innovative, endringsvillige kulturer – og gode resultater.

Vi ser tre fellestrekk hos disse begeistringslederne:

Begeistringsledelse: Se, Bli sett og Involver
Begeistringsledelse: Se, Bli sett og Involver
  1. De ser sine medarbeidere, gir anerkjennelse, tillit og løpende tilbakemeldinger.
  2. De blir sett av sine medarbeidere, er tilstedeværende, tydelige og skaper et attraktivt fremtidsbilde som alle kan se frem mot, selv i dårlige og krevende tider.
  3. De involverer sine medarbeidere i driften, og lederen involverer seg i og har omsorg for den enkelte medarbeider.

2023 blir et krevende år for alle norske virksomheter, med stort behov for omstilling og fornyelse. Inflasjon, strømpriser, høyere varekostnader, usikkerhet, ny teknologi, Teams- og hjemmekontor-jobbing og endrede definisjoner av grunnleggende begreper som «ansatt», «leder» og «arbeidsplass», påvirker mange aspekter av den daglige driften i de fleste virksomheter. Nå blir innovasjon og endringsvillighet en forutsetning for overlevelse. Da bør private og offentlige virksomheter bruke riktig innovasjon-medisin:

Sørg for at medarbeiderne dine har en god leder.

Jon Morten Melhus har holdt 400 lederforedrag og 90 lederworkshops. Ta kontakt for å høre hvordan ditt lederteam kan skape enda mer energi og gode resultater hos deres medarbeidere.

Similar Posts