| |

Hva er lærernes to typer begeistring?

De har alle en lidenskap for det de gjør, sier Hal Urban, forfatter av boken «Lessons from the classroom». De er begeistret over å få undervise. De trives og har det gøy i jobben sin. Forskning viser tydelig at entusiasmen er en kvalitet som kjennetegner alle gode lærere, sier Urban.

Men hva er lærernes to typer begeistring?

Fra Horten Videregående. Foto: Knut Bry, fra "Riktig Rektor"
Fra Horten Videregående. Foto: Knut Bry, fra «Riktig Rektor»

Lærerens to typer begeistring

Hal Urban har utført en undersøkelse blant 200 lærere på alle nivåer, hvor de ble stilt spørsmålet «Hvorfor er du så entusiastisk for jobben din? Hva liker du best ved å være lærer?»

Nesten alle gav følgende to svar:

1: Entusiasme for elevene

Hvis du leser historie og filosofi om utdanning , vil du finne at gode lærere fra tidligere tider alle er enige om at læring vanligvis er resultatet av et godt forhold mellom lærer og elev. God undervisning er personlig, sier Hal Urban.

Det beste med entusiasme er at det er smittsomt. Det smitter over på andre mennesker. Så når en lærer har det , smitter det over på hans eller hennes elever. Og elevene lærer mer, fortsetter Urban.

«Kids don’t care how much you know until they know how much you care.»

2. Entusiasme for undervisning

Urban har lenge ment at entusiasmen var nøkkelen til god undervisning, basert på en slags mavefølelse etter mange år både som elev og lærer. For noen år siden en kollega utfordret meg til å støtte min tro med forskning , og det viste seg at en rekke studier bekrefter dette .

  • Among teacher variables, enthusiasm has the most powerful and positive impact on student learning.  – Toni Kempler
  • Good teaching is as much about passion as it is about reason …. It’s about caring for your craft, having a passion for it, and conveying that passion to everyone, most importantly to your students.  
    – Professor Richard Leblanc, prisvinnende lærer,  York University, Ontario
Jon Morten Melhus har holdt nærmere 100 foredrag for skoler, lærere og skoleledere.
Jon Morten Melhus har holdt nærmere 100 foredrag for skoler, lærere og skoleledere.

Les mer om Jon Morten Melhus’ begeistrende skoleforedrag for lærere og rektorer her.

Last ned informasjon om skolebegeistring for ledere og lærere her: Skoleinfo_foredrag2015

Les om 11 begeistrede skoler og rektorer.
Les om 11 begeistrede skoler og rektorer.

 

 

Les mer om gode lærere, gode skoler og gode rektorer i «Riktig Rektor?».

Les mer på Hal Urbans blogg om  lærere og undervisning her.

Similar Posts