Humorens utvikling?

Kanskje ikke helt betegnende for hvorfor humor på jobben er lurt, men fordelene og farene ved å bruke humor på jobben kan du lese mer om her.

© Chris Madden

© Chris Madden

Similar Posts