guruXOOX iStock-526294090 Workers posing with their tools in the workshop - Lykke og Humor på jobben håndverkere
| |

Humor på jobb gir lavere sykefravær

Å ha det gøy på jobben har mange positive konsekvenser.
Foto: Shutterstock

En god latter forlenger (arbeids)livet

Ledere og ansatte er enig i at humor på jobben gir bedre trivsel, færre sykemeldinger og lavere turnover. Humor er rett og slett lønnsomt.  Ledere må ta humor på alvor, viser årets RAMA, som  bekrefter at humor er viktig ingrediens i norsk arbeidsliv og bør være en topprioritet hos både ledere og ansatte.

Det viser den ferske undersøkelsen Randstad Arbeidsmarkedsanalyse, der 1000 ledere og 1000 arbeidstakere svarer på spørsmål om sin jobbhverdag.

Latter gir færre sykemeldinger

Kostbart sykefravær går ned når man har det 
gøy på jobben. Respondentene i årets RAMA er
av den oppfatning at humor bidrar til færre sykemeldinger. 6 av 10 blant de spurte sier at trivsel på jobben og en arbeidsplass preget av humor gir færre sykemeldinger.

Kvinner mest opptatt av å ha det gøy

Av yngre arbeidstakere, i aldersgruppa 18 til 34 år, sier åtte av ti at humor på jobb er veldig viktig. Det samme gjelder sju av ti av arbeidstakerne over 55 år.

83 prosent av de kvinnelige arbeidstakerne mener humor er viktig, mens 70 prosent av de mannlige mener det samme.

Mener humor må tas på alvor.

Jon Morten Melhus, som står bak bøker som ”Latterlig Lønnsomt”, ”Begeistring” og ”Lure Ledere”, er en av landets mest benyttede foredragsholdere, mye på grunn av sin bakgrunn som siviløkonom med bred ledererfaring.

Vinduvaskerne som rappellerer ned veggen på Children’s Hospital i Pittsburg, har det morsommere på jobben – og gjør sykehusoppholdet for barna mye morsommere. © Pittsburgh Tribune-Review

– For at en virksomhet skal lykkes, er medarbeidernes relasjoner og emosjoner like viktig som det faglige. All forskning og empiri viser at den involverende og menneskeorienterte lederen får bedre resultater enn den harde lederen med sterkt hierarki. Tallene i årets RAMA bekrefter det jeg alltid har sagt; humor er ikke bare gøy – det er også svært lønnsomt for bedriften, sier Melhus begeistret.

Les mer om hvorfor det lønner seg å være morsom på jobben.

Unge vil ha det gøy på jobb

Tallenes tale er klar når det gjelder norske arbeidstakere og arbeidsgiveres forhold til humor. Hele 83 prosent av de kvinnelige arbeidstakerne i undersøkelsen synes det er veldig viktig å le på arbeidsplassen. 70 prosent av mennene mener det samme.

Google er blitt verdens største selskap, blant annet fordi de prioriterer at de ansatte skal ha det gøy på jobben

Årets RAMA avdekker også at de unge er mer opptatt av humor enn de eldre. I tillegg er det en ganske betydelig andel færre ledere som synes humor på arbeidsplassen er veldig viktig (67 prosent), sammenliknet med sine arbeidstakere.

– Sannsynligvis er unge mennesker mer åpne, lekne og avslappet til jobb og karriere enn eldre mennesker. Generasjon Y og Z forventer nok også at jobben skal være mer morsom, begeistrende og inspirerende enn tidligere generasjoner, sier Melhus.

Humoristiske innspill og aktiviteter bør prioriteres

Bedrifter som er kjent for å sette humor i høysete og for å ha et hyggelig arbeidsmiljø, er også attraktive arbeidsplasser. Humorekspert Melhus mener det er mulig for både ledere og ansatte å lære å bruke humor. Det viktigste er å skape en trygg atmosfære, hvor lederne tydelig viser at det er aksept for, ja ønskelig, med humoristiske innspill og aktiviteter på jobben. En avslappet, uhøytidelig leder med selvironi vil signalisere at det er høyt under taket.

Melhus har gjennom de siste 20 årene jobbet med mellom 600-700 ulike virksomheter. Han har aldri opplevd at folk har det altfor morsomt på jobben, tvert imot. – Arbeidstakerne er ansvarlige og profesjonelle i jobben sin, og vil gjøre en god jobb. Problemet er gjennomgående at det er for lite humor og på lek på arbeidsplassen. Humorsprederne på jobben bør tas godt vare på, avslutter han.

Hvorfor prioritere humor på arbeidsplassen?

  • Humor kan brukes som verktøy for samhold i team. Gjennom humor oppfatter vi andre som en kilde til positive følelser og vi ønsker å forbli en del av gruppen. Humor som samholdsskapende middel gjør at vi får nye og nyttige perspektiver på situasjoner.
  • Humor kan brukes for mestring av stress. En latter gir oss et pusterom fra ubehaget som stress medfører, og gir oss muligheten til å erstatte negative følelser med positive. Det er ikke galt å bruke humor aktivt som mestringsstrategi, selv under alvorlige kriser.
  • Humor kan brukes som lederverktøy. På denne måten stimulerer vi til kreativ tenkning og innovasjon, forbedrer ytelse og medarbeidertilfredshet, og fremmer samhold og kommunikasjon.

Les mer : Hvorfor humor på jobben er blodig alvor 

Norske ledere har en jobb å gjøre her. Når vi vet at en god latter bokstavelig talt kan forlenge arbeidslivet, bør det være i alles interesse å skape et humørfylt arbeidsmiljø. Selvsagt uten at det går på bekostning av profesjonalitet, effektivitet og kvalitet, sier Eivind Bøe, administrerende direktør i Randstad.

Han peker på at årets RAMA viser at norske ledere jevnt over er mindre opptatt av humor enn sine ansatte. Bøe mener myten om at humor gjør oss lite effektive og mindre målrettede, må avlives.
– Humor på arbeidsplassen gir både færre sykemeldinger, mindre turnover og høyere måloppnåelse. Det er rett og slett veldig lønnsomt å ha det gøy, sier han.

6 av 10 vil bli på grunn av humor

Det er en oppfatning han deler med majoriteten av norske arbeidstakere. Her sier 8 av 10 seg uenige i påstanden om at humor på arbeidsplassen bidrar til mindre e ektivitet. Bortimot like mange er også uenige i påstanden om at humor på arbeidsplassen reduserer konsentrasjonen om arbeidsoppgavene.

– Jeg tror glade og fornøyde arbeidstakere skaper bedre resultater. Arbeidsglede gir resultater, sier Bøe.

Undersøkelsen støtter også opp under påstanden om at humor kan bidra til lavere grad av kostbar turnover på arbeidsplassen. 6 av 10 blant arbeidstakerne,
og like mange ledere, opplever nemlig at humor på arbeidsplassen bidrar til at arbeidstakere sjeldnere bytter arbeidsplass.

– Dette er nok et bevis på at humor er lønnsomt. Medarbeidere som har det hyggelig på jobben, og som opplever at humor verdsettes på arbeidsplassen, har jevnt over høyere trivsel enn andre arbeidstakere, og blir lenger i jobben, sier Bøe.

– Man skal ikke undervurdere betydningen av trivsel og velvære. Relasjoner er svært viktig for oss mennesker, og her i Norge er vi verdibaserte i arbeidslivet. Dette betyr at følelser og samhold er en naturlig, integrert
del av arbeidslivet vårt. At hele 6 av 10 arbeidstagere mener at humoristisk sans faktisk gir økt tillit, og at 1 av 4 mener at humoristisk sans er viktig for ens egen leder.
– Ledere må ta humor på alvor, avslutter han.

Årets RAMA (Randstad Arbeidsmarkedsanalyse) er den 23. i rekken. 1000 ledere og 1000 arbeidstakere har reflektert rundt utfordringene og mulighetene som vil prege arbeidslivet i fremtiden.

Les om RandstadsArbeidsmarkedsanalyse her.

Similar Posts