| |

Humor i team og ledelse er blodig alvor

Humor som vitenskap oppfattes lett som en selvmotsigelse, men Piotr Pluta fra Human Factors AS mener at humor har flere positive effekter på arbeidsplassen. Han fokuserer på tre områder hvor humor spiller en viktig rolle.

Av Anette Kristin Bø Andreassen
i  Scandinavian Journal of Organizational Psychology 

Piotr Pluta er utdannet psykolog fra Universitetet i Wrocław, Polen og er medlem av International Humor Studies Society.

1. Bruk av humor for samhold i team
(Fraley & Aron 2004)

 • hjelper til med å formidle regler på en mer behagelig måte
 • gjør at de andre oppfattes som en kilde til positive følelser og at vi ønsker å forbli en del av gruppen
 • gjør at vi føler nærhet, fordi vi føler at de andre er “lik oss selv”.
 • gjør at vi får et nytt og nyttig perspektiv på situasjoner
Superhelter fra Allegheny Window Cleaning, Inc. vasker vinduene på Children’s Hospital i Pittsburg

Basert på dette burde alle prosjektledere ha fokus på humor i oppstartsfasen; ogfå gruppemedlemmene til å le sammen. En dyktig prosjektleder bruker humor aktivt for å regulere atferd.

2. Bruk av humor for mestring av stress:
(Sayre 2001)

 • reduserer det vanskeliges betydning, fremmer “vi”-følelsen og gir oss kontrollen
 • gir et pusterom fra ubehaget og mulighet til å innta et nytt perspektiv
 • gir en kognitiv avledning fra angst og erstatter negative følelser med positive

Det er altså ikke galt å bruke humor aktivt som mestringsstrategi, selv under alvorlige kriser. Når vi ler, kan vi ikke føle angst.
Jo mindre angst vi har – dess bedre takler vi  problemene. Galgenhumor betyr ikke at vi er useriøse, men derimot at vi anerkjenner at situasjonen trenger vår beste mentale kapasitet.

3. Bruk av humor som lederverktøy:
(Vecchio 2009)

 • forbedrer ytelse og medarbeidertilfredshet
 • fremmer samhold og forbedrer kommunikasjon
 • stimulerer til kreativ tenkning og innovasjon

Selv om det er en korrelasjon mellom bruk av humor og ytelse på jobb, så gjelder ikke dette for alle typer ledere (Vecchio 2009).
Dersom ledere har lav tillit og integritet i gruppen kan bruk av humor oppfattes som mer forvirrende enn positivt. En transformasjonsleder som benytter humor vil derimot få et mer positivt resultat og viser medarbeiderne at man mestrer stress, har kontroll og er opptatt av trivsel. Humor gir også en mer subtil atmosfære for å snakke om forventninger og resultat. Vitser er ikke morsomme uansett situasjon. En leder som benytter humor må være spesielt oppmerksom på timing og om gruppen er forberedt på å le eller ei.

Redd for at du ikke er en spesielt morsom leder?
Du kan likevel fremme humor på arbeidsplassen:

 • Bruk de medarbeiderne som pleier å bidra til mest latter for å fremme begeistring og humor i gruppen. Gi rom for å prøve og feile – det kan ikke være et krav om at humor alltid skal være vellykket.
 • Gjør morsomme ting synlig for alle slik at dere deler latteren. La gjerne morsomme bilder eller seriestriper henge ved printeren for å fremme en kultur der humor er greit.
 • Gjør ting som ingen av dere kan – sammen. Dette gjør det akseptabelt å gjør feil og skaper lett latter. Dette kan være alt fra fjellklatring på sommerseminaret, til kransekakebaking
  og fredagsquiz i lunsjen (Haugen & Melhus 2011).

Tommelfingerregler for å bidra til mer spøk og latter på jobb?
Publikum på NOS-cafe var ikke helt samstemte om grensene for bruk av humor – da til bruk i lederrollen. Pluta kunne heldigvis liste opp noen tommelfingerregler (Lennox Terrion & Ashforth 2002):

1. Ikke spøk med noen som er fraværende

2. Den som spøker må kunne le av seg selv

3. Ikke krenk noen

4. Du må ikke le av bestemte personer

5. Du kan spøke med de som ikke følger regler – uten regler

Lurer du på hva slags humorstil du har?
Humor Styles Questionnaire er gratis og gir deg innblikk i hvilke preferanser du har for bruk av humor (Martin et al. 2003): http://personality-testing.info/tests/HSQ.php.

Dersom du vil vite mer om psykologi og humor kan du sjekke ut Piotr Pluta’s populærvitenskapelige blogg : www.psychologyofhumor.com

Piotr Pluta
is the author and administrator of the Psychology of Humor Blog. He has an MSc in psychology from the University of Wroclaw, Poland; he also studied at the University of Valencia, Spain, and the East Carolina University in Greenville, USA. Piotr is currently the Managing Director responsible for consultancy at Human Factors AS in Oslo, Norway.


Referanser:

 • Sayre, J. (2001) The use of aberrant medical humor by psychiatric unit staff. Issues in Mental Health Nursing(22), 669-689.
 • Fraley, B., & Aron, A. (2004). The effect of a shared humorous experience on closeness in initial encounters. Personal Relationships(11), 61-78.
 • Haugen, T., & Melhus, J. M. (2011). Latterlig lønnsomt. Oslo: Melhus Communication.
 • Lennox Terrion, J., & Ashforth, B. E. (2002). From ‘I’ to ‘we’: The role of putdown humor and identity in the development of a temporary group. Human Relations, 55(1), 35-60.
 • Martin, A. R., Puhlik-Doris, P., Larsen, G., Gray, J., & Weir, K. (2003). Individual differences in uses of humor and their relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles
 • Questionnaire. Journal of Research in Personality(37), 48-75.
 • Vecchio, R. P. (2009). The Influence of Leader Humor on Relationships between Leader Behavior and Follower Outcomes. Journal ofManagerial Issues, 21(2), 171-194.

Fra Scandinavian Journal of Organizational Psychology, December 2013

Similar Posts