|

Godt nok er mer lønnsomt enn høye mål

Hvis du setter høye mål for medarbeiderne, øker sjansen for at de vil jukse. Det skriver professor ved Handelshøyskolen BI, Bård Kuvaas. Å gjøre så godt man kan er bedre, i følge Ukeavisen ledelse.

Målet helliger midlet. Det gamle ordtaket støttes nå også av forskning som har dokumentert at løpende høye mål gir en større økning i utmattelse og juksing  enn det løpende lave mål, eller gjør-det-så-godt-du-kan mål fører til, skriver professor ved Handelshøyskolen BI, Bård Kuvaas i Dagens Næringsliv.

I forskningen han viser til, publisert av David T. Welch og Lisa D. Ordonez, deltok amerikanske studenter i et eksperiment hvor de fikk tildelt matriser med en rekke tall med to desimaler hvor oppgaven var å finne den kombinasjonen av to tall som tilsammen ble ti. Studentene ble bedt om å løse så mange matriser som mulig på tre minutter, og gjentok oppgaven fem ganger. Etter hver runde oppga de hvor mange matriser de hadde løst og hvor trøtte de følte seg.

Det deltagerne ikke visste, var at forskerne kunne sjekke hvor mange matriser de faktisk hadde løst. Avviket mellom oppgitte og faktise matriser ble brukt som mål på juks.

På bakgrunn av en forhåndstest ble det satt høye og lave mål for oppgaven. Høye mål ble definert som 12 matriser i løpet av tre minutter, lave mål tre matriser.

De som ble gitt høye mål, rapporterte en større økning i utmattelse, og de jukset stadig mer gjennom de fem rundene enn de to andre gruppene som ble gitt lave mål eller å gjøre så godt de kunne.

Dette ble resultatet: De med lave mål løste også færre matriser enn studentene med høye mål (4,73 mot 5,63). Men de som fulgte gjør-så-godt-du-kan målet løste faktisk flere matriser enn begge (5,73).

Kuvaas tror det er en utbredt myte at uetisk adferd i arbeidslivet skyldes et fåtall råtne epler.  Han mener forskningen tyder på at uetisk adferd er resultat av systemer som oppfordrer til det. Hans konklusjon er dermed klar: Dersom målet er gode resultater kombinert med lite juksing, er det best å be medarbeiderne gjøre så godt de kan, og helle droppe de lave og høye målene.

Les Bård Kuvaas’ artikkel her.

Similar Posts