|

Fleksibilitet får folk til å bli

Flexible-day-job-1Fleksibilitet på jobben er viktigere for generasjon Y enn fete lønninger, i følge Ukeavisen Ledelse. Hvilke faktorer øker sannsynligheten for at medarbeidere i generasjon Y – folk født mellom 1980 og 1995 – blir værende i jobben? Funnene viser at sannsynligheten for at generasjon Y blir værende i jobben øker hvis de føler at de får støtte og at de blir satt pris på. Det er også viktig for dem å være en del av et sammensveiset team, samt å ha stor fleksibilitet med hensyn til når og hvor mye de jobber.

Ifølge denne undersøkelsen er andre generasjoner i arbeidslivet mer opptatt av lønn og utviklingsmuligheter enn det generasjon Y er, men fleksibilitet er et nøkkelgode for alle generasjonene. En av fem kvinner (21 prosent) og en av syv menn (15 prosent) sier at de kan gi opp noe av lønnen sin og vente på forfremmelse i bytte mot mer fleksibilitet.

Konsulenter i PwC har i samarbeid med London Business School og University of Southern California kommet frem til disse resultatene gjennom å se nærmere på holdningene til 44.000 arbeidstakere i ulike generasjoner i en global studie, melder Management Issues.

Studien PwC´s NextGen: A global generational study kan du laste ned her.

Similar Posts