AMIGOmetoden logo

AMIGO-metoden skaper bedre resultater!

Ønsker dere mer energi, latter og glede, stolthet og feiring, bedre samarbeid og enda bedre resultater? Da bør dere fokusere på AMIGO-metoden og sjekke hvordan står det til i deres virksomhet!

Ta AMIGO-testen her!

Morten Eriksen-Deinoff i HumanEffect AS og Jon Morten Melhus i Humor & Lønnsomhet har utviklet AMIGO-metoden: Hvordan Anerkjennelse, Mestring, Inspirerende Mål, Glede og Humor og Oss/Fellesskapsfølelsen øker arbeidsglede, effektivitet, omdømme og lønnsomhet.

Når medarbeiderne skårer høyt på disse fem elementene, er dette et uttrykk for at organisasjonen er velfungerende, effektiv og medarbeidere har høy trivsel, faglig tilfredsstillelse og lavt sykefravær. Medarbeiderne må bruke dette overfor hverandre og lederne må sørge for å legge forholdene til rette så medarbeiderne skårer høyt på AMIGO-elementene, hvis de ønsker å lykkes bedre med begeistring, samarbeid og resultater.

Morten & Jon Morten tilbyr inspirerende foredrag og workshops om hvordan deres ledere og medarbeidere kan styrke virksomhetens energi, begeistring, humor, samarbeid og fokus gjennom AMIGO.

Les mer på www.AMIGOmetoden.no eller ta kontakt her!

Similar Posts