© Norman Rockwell's kunstkjenneren (The Connoisseur) fra 1962
| |

Inkluderende, lekne og nyttige workshops

Lag kunstverk på jobben, lunsj-og lær, onboarding, verdier og mer begeistring

Tegnekurs
Det er lettere å tegne enn du tror!

Så enkelt er det kanskje ikke å lage kunstverk, men mange virksomheter arrangerer kunstmaling med alle ansatte, som skal male strategier, ønsker, særtrekk – eller bare et fint bilde i glade farger.

Konsulentselskapet da Vinci bestemte seg for selv å skape det første kunstverket som skulle smykke de nye kontorene, på dugnad blant alle medarbeiderne.

«Da vi flyttet inn her i nye lokaler, syntes jeg at vi skulle stå for det første kunstverket selv. Etter litt nøling kom vi i gang. Her finner du mange av våre verdier og våre visjoner», fortalte Catherine Janson, som satt i ledergruppen.

Hun peker på broen midt på maleriet, som illustrerer broen mellom forretning og IT. Du finner også drømmen om å skape verdier i dollarsymbolet på maleriet. Men hva med den fine seilbåten? Er det et symbol for den ukjente reisen i et nytt prosjekt?
«Nei, den er helt umystisk. Han som malte den, han vil bare være i seilbåten, han …»
(Les mer i «Latterlig Lønnsomt«. )

Da Vinchi - Lag kunstverk på jobben
Da Vinci-medarbeiderne laget selv det første kunstverket i de nye kontorene. Foto: Raymond Mosken

Trenger dere en hyggelig samling som forener medarbeiderne, har vi mange ulike workshops som kan skape glede og samhold – og være svært relevant for å fokusere på og løse virksomhetens utfordringer og/eller strategier.

Lunsj og Lær

En dag hver måned setter alle medarbeiderne av en time for intern idé- og infoutveksling. Bestill takeaway eller be alle ta med en koldtbordrett for å lage en hyggelig ramme. Hver måned vil ett team eller én ansatt presentere et viktig prosjekt de jobber med. Resten av medarbeiderne kan da gi konstruktive tilbakemeldinger og friske ideer.

Denne åpne dialogen styrker både følelsen av kameratskap og samarbeidsviljen mellom teamene. Mange organisasjoner preges av lukket «silo»-jobbing, men det er ikke bra hverken for virksomheten eller medarbeiderne. Bruk deres månedlige «Lunsj og Lær» for å minne ansatte om at deres kolleger er flinke, trivelige og verdifulle ressurser som de kan og bør henvende seg til.

Her er 42 tips til hvordan dere kan få det morsommere, hyggeligere
og skape bedre samarbeid internt på jobben

Workshop: «Hvordan skape mer humor og begeistring på jobben hos oss?»

Etter et foredrag om betydningen av humor og begeistring på jobben, kan vi dele medarbeiderne inn i  grupper på 4-6 personer, som jobber i en kreativ workshop med tema som for eksempel «Hvordan kan vi skape enda mer humor og begeistring på jobben?» I dette gruppearbeidet er det ikke lov å si nei, og hver av gruppene skal kreere 20 ideer, hvor de prioriterer og presenterer de 10 beste ideene. Dette er et lekent og involverende gruppearbeid som forener alle i organisasjonen rundt samme tema, og skaper mye latter og humor underveis, da de også skal presentere noen av de viltre og ugjennomførbare ideene sine. Vi har gjennomført ca 200 slike workshops, og det har ofte gitt gode og langsiktige resultater for kulturen og måloppnåelse.

I etterkant kan dere vurdere å la en intern «begeistrings-gruppe» legge til rette for 2-3 av disse foreslåtte hyggelige aktivitetene hver måned, som ikke skal koste mye penger eller ta nevneverdig av arbeidstiden. Vi kan eventuelt legge opp planen for 3-6 måneder sammen med gruppen i etterkant av samlingen, slik jeg har gjort for mer enn 50 bedrifter. 

Onboarding-workshop for nye ansatte

Å hjelpe nye medarbeidere med å finne fotfeste i sine nye roller er avgjørende for en vellykket HR-strategi. I denne workshopen kan ansatte lære viktige detaljer om bedriftens arbeidsmetoder, verdier, organisasjonsstruktur og personalrettigheter. Workshopen bør også inkludere en spørsmål- og svar-sesjon for å sikre at ingen forlater møtet med ubesvarte spørsmål.

En interaktiv og engasjerende presentasjon kan hjelpe medarbeiderne til å føle seg vel og hjemme i firmaet med en gang. Du kan også inkludere noen morsomme quiz-komponenter underveis for å hjelpe deltakerne å huske hva de har lært og gjøre det morsommere å lære om deres jobb i virksomheten.

God onboarding:
15 tips for en vellykket førsteuke

Verdi-workshop

Vi har ledet mange verdiprosesser, hvor medarbeiderne blir involvert i å skape nye verdier, eller å gjennomføre en realitetssjekk på de eksisterende, dersom det er lenge siden de ble etablert, – stemmer de med dagens verdier, eller bør de justeres?

En slik prosess kan starte med følgende oppgave 1, på ca 1-1,5 time:
«Tenk dere at vi er tre år frem i tiden, at vorksomheten vår har lykkes 100% med alle målene og satsingsområdene våre. Hvordan vil dere beskrive hva som i disse tre årene har preget samarbeidet vårt internt, hvordan har vi fungert sammen og oppført oss mot hverandre, som gjorde at vi lykkes så godt? Hva sier kundene om hvordan de har opplevd medarbeiderne og organisasjonen vår på vei til denne suksessen?»

Når alle gruppene har presentert sine tanker, fortsetter de med gruppearbeid del 2, ca én time:
«Ta utgangspunkt i beskrivelsen dere kom frem til i forrige oppgave om hvordan vi har fungert sammen, og beskriv 3 grunnverdier som dere mener framover bør kjennetegne måten vi samarbeider på internt, kommuniserer og behandler hverandre, kunder og samarbeidspartnere, slik at vi jobber bedre og lettere med hovedoppgavene våre.
Ta for dere hver grunnverdi og forklar hvorfor dere mener dette er en god grunnverdi og hvordan den skal komme til uttrykk i hva vi sier til hverandre og hva vi gjør.»

Alle verdiene henges opp veggen på postit-lapper, grupperes etter hvilke som er like, og så stemmer alle over dem, og de tre beste (og to-tre i reserve) går til en redaksjonsgruppe som får i oppgave å bearbeide dem før de sendes ut til alle for tilbakemelding.

Klikk her for å avtale en uforpliktende prat om hva slags samlende og nyttig workshop som kan passe for å skape energi og utvikling i deres organisasjon!

Illustrasjon: © Norman Rockwell’s kunstkjenneren (The Connoisseur) fra 1962

Similar Posts