sur
|

Sjefenes vanligste kommunikasjons-tabber

Dette er sjefenes vanligste kommunikasjonstabber:

  • De glemmer å lytte
  • De gir ikke mange og konkrete nok tilbakemeldinger
  • De er ikke presise nok i sin kommunikasjonen

Andre kommunikasjonstabber:

  • Være for dårlig forberedt
  • Være for opptatt av detaljer
  • Ha dårlig tid
  • Bruke negative og fordømmende utsagn.

Det som ikke blir sagt

Men en av de største utfordringene med kommunikasjon, er likevel alt det som ikke blir sagt, sier ledercoach Grethe Holtan til Finansavisen. Coachen viser til at enkelte ledere skyr konflikter og at de frykter at noen blir demotiverte eller krenket hvis noe kan fremstå som kritikk.

Grethe Holtan er forfatter av boken «Kommunikasjon – ditt mektigste verktøy»

Similar Posts