|

Hvorfor høflighet reduserer sykefravær og stress

Høflighet på jobben er undervurdert

Høflighet, eller det å være vennlig og imøtekommende mot sine kolleger, kan høres ut som en selvfølge. Førsteamanuensis og stressforsker ved Uppsala universitet, Dan Hansson, mener imidlertid at denne selvfølgen ofte blir oversett, og at små og enkle grep kan øke trivselen betraktelig. I en kanadisk studie gav blant annet enkel høflighetstrening en drastisk nedgang i sykefraværet, skriver Jon Marius Roald i Dagens Perspektiv.

Høflighet gav lavere sykefravær

– Sykefraværet gikk ned med 38 prosent, stressrelaterte problemer minket, relasjoner blomstret og trivselen og arbeidsgleden økte. Alt på grunn av høflighetstrening, sier Hansson til den svenske arbeidsmiljøavisa Arbetsliv.

Show, don’t tell

Høflig oppførsel koker i bunn og grunn ned til trygghet på jobben. I motsatt ende ligger uhøflig atferd, noe som kan oppleves som negativt og aggressivt. Det kan gjøre at ansatte føler seg krenket eller direkte redde.

– Uhøflighet burde egentlig ikke forekomme. Der det skjer mangler det sannsynligvis klare retningslinjer for hva som er akseptabel og uakseptabel atferd i organisasjonen, sier Hansson.

Men det holder ikke å snakke om at vi skal være høflige og rause med hverandre. Det er hva vi i praksis gjør som er viktig, hvordan vi konkret behandler hverandre i arbeidshverdagen. All verdens fine ord og prinsipper hjelper lite om vi ikke kan observere og føle hvordan vi fungerer sammen både som kolleger og personer på jobben.

Ikke nok å si «Vær snill!»

– Organisasjonen må være klar på å definere hva som er ønsket atferd, og på samme måte hvilken atferd som bør lukes bort, og disse kjørereglene må også kommuniseres ut i organisasjonen i klartekst. Det hjelper ikke å si «vær snill mot hverandre». Det er ikke konkret nok, understreker han.

9 enkle høflighetsgrep

  • Hilse på hverandre
  • Be kolleger med på lunsj
  • Ta godt imot nye medarbeidere
  • Svare på epost
  • Vis interesse: Lytt til andre og prøv aktivt å sette deg inn i deres situasjon
  • Inkluder kollegene dine i ditt arbeid
  • Vær sjenerøs med ros og anerkjennelse
  • Still opp hvis en kollega trenger hjelp
  • Vær flink til å dele kunnskap og informasjon

Kilde: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Illustrasjon: © Kristian Hammerstad

Takk til Dagens Perspektiv for denne artikkelen.

Similar Posts