Den store løvejakten, av Ole Bernt Frøshaug forside ISBN 9788293130185

Den store løvejakten – om maasaier, savannen og arven fra kolonitiden

Ole Bernt Frøshaugs «Den store løvejakten» Boken kan leses som en eventyrlig, illustrert reiseskildring og er et mangefarget møte med maasaiene i Kenya, deres gamle fortellinger og deres nye virkelighet. Kvegnomadene har i generasjoner levd i harmoni med antilopene og rovdyrene. Løver og maasaier hører hjemme på savannen, men har de en framtid der?

Leseren tas med ut på savannen og inn i landskapet maasaiene behersker. Her trengs deres kunnskaper, om de siste store villdyrene på kloden skal reddes fra utryddelse.

Løve - © Ole Bernt Frøshaug

Frøshaug har erfaring fra safarivirksomhet i Maasai Mara og kjenner dens muligheter og forbannelser. Utfordringen til å skrive denne boken fikk han fra en gammel maasaileder som hadde opplevd britenes invasjon, tapet av land til europeiske nybyggere og de senere årenes strøm av safariturister.

En bok for alle som er interessert i historie, ville dyr og bevaring av verdens naturmangfold – og til de som en gang har reist, bodd eller jobbet i Øst-Afrika.

Kjøp «Den store løvejakten» hos din nærmeste bokhandler
eller kjøp den her og få den levert om 3 dager i postkassen – portofritt.

Maasaienes beretninger knytter forfatteren til løvenes urgamle historie, kolonitiden og frigjøringskrigen i Kenya, og også til turisme og nykolonialisme. Utfordringen til å skrive denne boken fikk han fra en gammel maasaileder som hadde opplevd britenes invasjon, tapet av land til europeiske nybyggere og de senere årenes strøm av safariturister.

Ole Bernt Frøshaug
har arbeidet på det afrikanske kontinentet som fotoreporter, dokumentarfilmskaper og bistandsarbeider siden 1983. Han har regissert og produsert filmer om kulturbrytninger, økologi og muntlig kulturarv. Filmene er vist på norske og internasjonale tv-kanaler og flere er prisbelønnet.
Frøshaug bodde fire år i Kenya fra 1995. Sammen med maasaiene og gamle venner startet han en safaricamp i Maasai Mara. Siden har han engasjert seg i prosjekter knyttet til turisme, lokal utvikling og bærekraftig bruk av bambus for småbønder.

Sagt om «Den store løvejakten»:

Thomas Hylland Eriksen: – Jeg er ganske imponert. Boka tar opp en masse vesentlige spørsmål, samtidig som det er en personlig stemme og en mengde erfaringsnære, ofte poetiske skildringer. Forfatteren faller heller ikke i fella som heter romantisering av «de edle ville», men viser at de lever motsetningsfylte liv og har mange problemer; selv om de fleste er påført utenfra, har de også seg selv å takke for noen. Jeg lærte mye av å lese dette, og budskapet er viktig.

Erik Steineger: – En strålende bok, både lærerik, rystende, interessant og ikke minst velskrevet. En journalistisk form, der fakta og betraktninger kommer naturlig inn i teksten. Den poetiske stilen fungerer glimrende. Og det er vel ikke veldig mange andre (i hele verden) som kunne ha skrevet en slik bok. Tidsvitne, bred og lang erfaring, stilsikker og visuell.Lars Muhl: – Den store løvejakten er virkelig god lesning. Ordene fanger en inn. Dette er levende og engasjerende fortalt. En vakker bok.

Øyvind Pharo: – Den store løvejakten har potensial til å nå mange. Den setter økologi og safariturismen inn i sin rette globale, for ikke å si nykolonialistiske ramme. Fortellingens styrke er hvordan den beveger seg på flere plan. Boka handler om savannen og maasaienes urgamle historie lenge før britenes østafrikanske kolonistyre. Dernest om hvordan savannens artsmangfold skal kunne overleve og om nødvendigheten av å bevare kunnskapene som maasaiene har ervervet seg gjennom sitt levevis som kvegnomader. Dette er en mektig beretning bygget på de navngitte maasaienes historier og deres nesten symbiotiske forhold til løvene

Roger Pihl: – Spennende å lese. Boka gjør leseren nysgjerrig og lysten på å få vite mer. Forfatteren skriver godt og har en fortellerglede som smitter over på leseren.

Similar Posts