|

Dårlig arbeidsmiljø: Mister 15 timer i uka per ansatt

Det er veldig dyrt å ikke ha det morsomt på jobben. Men overraskende mange ledere er fortsatt ikke klar over det. Vi får håpe forskningen vekker dem:
I følge en svensk undersøkelse produserer de ansatte i snitt 38 prosent mindre når de opplever arbeidsmiljøproblemer, kan vi lese i Ukeavisen Ledelse.

Rundt 5000 ansatte innenfor stat og kommune i Sverige har i studien svart på spørsmål der de vurderer egen helse, arbeidsmiljø og hvordan arbeidsmiljøet påvirker arbeidet deres. I tillegg er det gjort en studie der ledere ble bedt om å vurdere hvordan sykefravær, sykenærvær og arbeidsmiljøproblemer påvirker arbeidsgruppenes produktivitet.

Funnene viser at ansatte som opplever arbeidsmiljøproblemer i snitt har et produksjonsbortfall som tilsvarer 38 prosent av arbeidstiden deres. Målt i svensk arbeidsuke, tilsvarer det 15 timer per ansatt per uke.
– Det blir mye penger. Og fremfor alt viser det at foretak har mye å vinne på å jobbe med arbeidsmiljøspørsmål, sier Malin Lohela Karlsson til Personal och Ledarskap.

Kort og lang sikt

Økonomi kan være en begrensning for at det blir satt i gang arbeidsmiljøtiltak på arbeidsplassen. For personalavdelinger vil det være lettere å få penger til tiltak hvis de kan argumentere for at tiltakene faktisk er en investering som vil gi økonomiske resultater, mener forskeren. Lohela Karlsson er også opptatt av at man skal velge de arbeidsmiljøtiltakene som vil være mest kostnadseffektive.

I et intervju med Dagens Arbete argumenterer forskeren men at arbeisgivere kan spare mye penger hvis de tar tak i denne typen problemer i tide. De kan redusere kostander ved å redusere dagens produksjonstap, men det handler også om å redusere kostnader som kan komme fremtiden i form av dårlig helse hos medarbeidere og ansatte som slutter på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Rekruttering koster også penger. Det tar tid å finne den rette, og den som kommer inn som ny i bedriften trenger tid før han eller hun er like operativ som de som allerede har vært der en stund.

Similar Posts