«Sykehus i Østfold i 225 år» – Lekker og inspirerende historiebok

Boken «Sykehus i Østfold i 225 år»

Beretning om Østfolds mange sykehus fra Smaalenenes Amtssygehuus i 1794-95 til dagens sykehusstruktur, er  en gjennomillustrert og lekker bok om menneskene, bygningene og systemene som er der for å  hjelpe oss når vi har utfordringer med det viktigste for oss alle: Helsen vår.
Boken «Sykehus i Østfold i 225 år» av Jan Henrik Lund

«Sykehus i Østfold i 225 år»  tar for seg utviklingen fra de kummerlige forholdene i de første institusjonene, hvor formålet heller var oppbevaring enn behandling av pasienter, via medisinsk utvikling og etterkrigstidens kommunale iver for bygging av egne sykehus til sentralisering og høyteknologi i nytt sykehus.


Det nye Sentralsykehuset i Fredrikstad stod ferdig i 1956.

Den forteller om den lange veien fra transport av pasienter på kjerrer og lukkede bårer til dagens avanserte prehospitale virksomhet med behandlingsstart i pasientens hjem, og den gir et bilde av psykiatriens utvikling fra utplassering av pasienter i privat pleie via det store sinnsykeasylet på Veum til dagens integrerte og desentraliserte modell for psykisk helsevern.


Halden kommunale sykehus

Boken beskriver de forskjellige yrkesgruppenes historie og utvikling og kommenterer hvilken rolle sykehusene har spilt i lokalpolitikken og den interesse mediene har vist for det som har skjedd i og med Østfolds sykehus.


Jan Henrik Lund, forfatter av «Sykehusene i Østfold i 225 år»

Forfatteren Jan Henrik Lund er født i Halden i 1956. Etter å ha vært ansatt i Østfolds sykehus i fire tiår og innehatt mange roller som lege, tillitsvalgt, styremedlem og leder, er han selv en del av sykehusenes historie.


Det kommunale sykehuset i Moss 1848–1914

Pris: Kr 390,-

Boken kommer 2. desember 2019, og du kan kjøpe  «Sykehus i Østfold i 225 år» hos din nærmeste bokhandler
eller du kan kjøpe den her.

ISBN: 978-82-93130-16-1

For kjøp av større antall og hyggelig kvantumsrabatt, kontakt forlaget på [email protected].