Sykehus i Østfold i 225 år (Papirbok)

kr 325

Beretning om Østfolds mange sykehus fra Smaalenenes Amtssygehuus i 1794-95 til dagens sykehusstruktur, er blitt en gjennomillustrert og lekker bok om menneskene, bygningene og systemene som er der for å  hjelpe oss når vi har utfordringer med det viktigste for oss alle: Helsen vår.

Produktnummer: ISBN9788293130161 Kategorier: ,

Beskrivelse

Boken «Sykehus i Østfold i 225 år»

«Sykehus i Østfold i 225 år» tar for seg utviklingen fra de kummerlige forholdene i de første institusjonene, hvor formålet heller var oppbevaring enn behandling av pasienter, via medisinsk utvikling og etterkrigstidens kommunale iver for bygging av egne sykehus til sentralisering og høyteknologi i nytt sykehus, og er krydret med en rekke anekdoter.


Halden kommunale sykehus

Den forteller om den lange veien fra transport av pasienter på kjerrer og lukkede bårer til dagens avanserte prehospitale virksomhet med behandlingsstart i pasientens hjem, og den gir et bilde av psykiatriens utvikling fra utplassering av pasienter i privat pleie via det store sinnsykeasylet på Veum til dagens integrerte og desentraliserte modell for psykisk helsevern.


Det nye Sentralsykehuset i Fredrikstad stod ferdig i 1956.

Boken beskriver de forskjellige yrkesgruppenes historie og utvikling og kommenterer hvilken rolle sykehusene har spilt i lokalpolitikken og den interesse mediene har vist for det som har skjedd i og med Østfolds sykehus.

Forfatteren Jan Henrik Lund er født i Halden i 1956. Etter å ha vært ansatt i Østfolds sykehus i fire tiår og innehatt mange roller som lege, tillitsvalgt, styremedlem og leder, er han selv en del av sykehusenes historie.

Sykehus i Østfold i 225 år

ISBN: 978-82-93130-16-1

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,9 kg
Dimensjoner 2 × 17 × 245 cm