Hvor begeistret er du på jobben?

Velkommen til begeistrings-testen!

© TNS Gallup / Humor & Lønnsomhet

Jon Morten Melhus & Morten Eriksen-Deinoff

Her kan du teste hvor bra du har det på jobben, basert på
«BegeistringBarometeret», utført av TNS Gallup. De har spurt ca 1000 medarbeidere over hele Norge, i privat og offentlig sektor, store og små virksomheter om hvor begeistret de har det på jobben.

START-TESTENBasert på dette har TNS Gallup kommet frem til 6 spørsmål som forteller hvor begeistrende arbeidsplass du har, og du kan også se hvordan dere ligger an i forhold til gjennomsnittet og de beste arbeidsplassene i Norge.