Test: Hvor begeistret er du på jobben

Her kan du teste hvor bra du som medarbeider har det på jobben, basert på "BegeistringBarometeret", utført av Kantar TNS analyseinstitutt. De har spurt ca 1000 medarbeidere over hele Norge, i privat og offentlig sektor, store og små virksomheter om hvor begeistret de har det på jobben.

Basert på dette har Kantar TNS kommet frem til 6 spørsmål som forteller hvor begeistrende arbeidsplass du har, og du kan også se hvordan dere ligger an i forhold til gjennomsnittet og de beste arbeidsplassene i Norge.

Svaralternativene er fra 1 til 5, hvor 1 er Svært Uenig, og 5 er Helt Enig

Testresultatene er anonyme, men kan bli benyttet til statistiske formål. Vi er jo rimelig interessert i hvor begeistret norske arbeidstakere er!

1. 

Hva slags virksomhet jobber du i

2. 

Du føler at du lykkes i jobben din

3. 

Du opplever at jobben din er meningsfull

4. 

Du utvikler deg personlig og faglig i jobben din

5. 

Det er mye humor og latter på din arbeidsplass

6. 

Du har muligheten til å ha det gøy på jobben mesteparten av tiden

7. 

Du føler ofte begeistring på jobben