Evaluering av poengsummen din

Del A: Ledelsen

5 – 10 poeng: Triste saker. Ledelsen har ikke særlig fokus på medarbeiderne og jobber lite med å skape et positivt og inkluderende arbeidsmiljø. Folk slutter og sykmelder seg mer enn godt er, og dere leverer neppe glitrende resultater.

11 – 15 poeng: Ledelsen er til stede av og til, men er mer opptatt av «paperwork» enn «peoplework». Her er det fortsatt lite Begeistringsledelse.

16 – 20 poeng: Du har en leder med muligheter, som tar seg tid til å følge opp medarbeiderne. Viljen er til stede og lederen må bare bli mer bevisst på at begeistring er viktig.

21 – 25 poeng: Gratulerer, du har en meget inspirerende og positiv leder som er tydelig i kommunikasjon og setter klare mål, og som er ekte engasjert i medarbeiderne både som arbeidstagere og privatpersoner. Du er stolt av jobben din, med god grunn.

Landsgjennomsnitt fra BegeistringsBarometeret: 14

Del B: Deg og arbeidsgleden

4 – 8 poeng: Ikke mye begeistring på denne jobben. Miljøet er ikke særlig inspirerende, kollegaene er opptatt med sitt og lederne er sjelden å se. Sykefravær og turnover er sannsynligvis altfor høyt.

9 – 12 poeng: Du overlever. Dere har noen artige dager på jobben, men for få. Det er ikke kultur for å ha det hyggelig sammen utover julebordet og sommerfesten, og latteren runger altfor sjelden i lunsjen.

13 – 16 poeng: Du har oppgaver som begeistrer, kollegaer som inspirer og ledere som engasjerer. Du har det ganske gøy på jobben.

17 – 20 poeng: Wow! Du har en jobb og kollegaer å bli glad av! Du får anledning til å utvikle deg både faglig og personlig i et inkluderende og spennende miljø. Du gleder deg til å gå på jobben hver dag!

Landsgjennomsnitt fra BegeistringsBarometeret: 14

Kapittelet om BegeistringsBarometeret i «Begeistring!» (side 136) gir mye informasjon og forklaringer som kan øke forståelsen for resultatene av din egen test.