Skoleforedraget «God leder – God lærer»

Skoleforedraget «God leder, god lærer»

Hvordan legge til rette for at lærere får anledning til å gjøre jobben sin best mulig? For å finne svaret på dette, har Pernille Dysthe og Jon Morten Melhus skrevet den mye omtalte boken «Riktig rektor?», som viser hvordan 11 fremragende rektorer og suksessrike barne-, ungdoms- og videregående skoler sørger for at møtet mellom lærer og elev blir best mulig.

Rektor_Horten1Jon Morten Melhus har ofte brukt foredragstittelen «God leder, god lærer», ut fra analogien at det etter hans erfaring er noenlunde de samme elementene som skaper begeistring hos de ansatte ved skolen, og det som skaper begeistring hos elevene.

Han snakker i foredraget også om de fem elementene som skaper begeistring hos enhver medarbeider (og elev), uansett hva man jobber med og på hvilket nivå, og de tre elementene som kjennetegner begeistringsledere (og begeistringslærere).
Ulike tiltak og holdninger ved de intervjuede skolene presenteres også, hvordan de jobber og griper an utfordringene i skolehverdagen, for å lykkes med å fokusere alle ansatte og hele skolekulturen inn mot det som er det overliggende sentrale i skolen: Møtet mellom lærer og elev.
Og han kommer også inne på det fascinerende faktum at det er ikke bare én vei til Rom; det er svært ulike strategier og virkemidler som benyttes for å lykkes med å skape begeistrede elever, lærere og foreldre og gode resultater.
I tillegg snakker han litt om humor, fordi humor har svært lav status i arbeidshverdagen på mange arbeidsplasser, og Melhus går litt gjennom hvorfor mennesket har utviklet humor og når det er svært hensiktsmessig å bruke humor: for bedre å takle og beherske krevende situasjoner og perioder.
Foredraget er faglig basert, men fremføres – i all beskjedenhet – i en nokså underholdende og engasjerende form, så tilhørerne selv kan kjenne på følelsen av begeistring og engasjement i løpet av foredraget.
Ta kontakt for mer info på epost [email protected] eller telefon 920 555 88.
rektor_montessori_klasse