Min lesetrener – morsomme leseøvelser

kr 315

Kategori: Stikkord: ,

Beskrivelse

Min lesetrener – morsomme leseøvelser for klasserommet (og hjemmet)

Dette er en bok med mange morsomme og effektive leseøvelser som kan kopieres til bruk i klasserommet. Boken er beregnet på lærere i alle fag på barne- og ungdomstrinnet, men inneholder også tips og øvelser som kan være nyttige for foreldre.

Forfatterne Jostein Andresen Ryen og Knut-Anders Løken har begge bred lærerbakgrunn og har samarbeidet om å holde lesekurs for lærere.
Ryen holder jevnlig kurs om leseopplæring for skoler, kommuner og fylkeskommuner.

Dette er en bok med mange morsomme og effektive leseøvelser for barn. Boken er beregnet på lærere i barne- og ungdomsskolen, men den inneholder også mange tips og øvelser som kan være nyttige for foreldre.

Elevene begynner på skolen og lærer å lese, men allerede etter 3. klasse må de lese for å lære. Samtidig er det ingen fag på timeplanen som heter lesetrening.

I vår nasjonale lesedugnad har skolen en sentral rolle, men alt ansvaret kan ikke hvile på norsklæreren. Alle fag må bidra med tekster, og alle lærere må ta rollen som leselærer på alvor.

Forfatterne stilte seg dette spørsmålet: Hvordan kan skolen trene elevenes lesekompetanse etter 3. skoletrinn?
1. I alle fag, men uten å stjele tid fra fagene?
2. Uten å skape merarbeid for lærerne?
3. Med effekt for både sterke og svake lesere?

Øvelsene i denne boka viser at det er mulig – uten å stjele tid fra fagene!

I denne boka finner du leseøvelser som kan brukes av alle lærere, ikke bare norsklærere – og foreldre!

Slik bruker du boka:
Dette er en praktisk bok med konkrete forslag til leseøvelser. Øvelsene blir forklart underveis, og foran hver øvelse er det også gitt en kort begrunnelse for hvorfor øvelsen bidrar til god lesetrening. En mer utfyllende didaktikk ligger bakerst i boka.

NB: Foreldre kan bidra! Selv om denne boka retter seg mot klasserommet, inneholder den også mange tips og øvelser som kan være nyttige for foreldre.

Forfatterne
Jostein Andresen Ryen og Knut-Anders Løken har begge bred lærerbakgrunn og har samarbeidet om å holde lesekurs for lærere.
Ryen holder jevnlig kurs om leseopplæring for skoler, kommuner og fylkeskommuner.

Jostein Andresen Ryen
Født 1972. Cand.philol. i nordisk språk og litteratur. 10 års erfaring som lærer på mellomtrinn og ungdomstrinn. Han arbeider ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Prosjektleder for nasjonale prøver i lesing. Har utgitt boka God leseopplæring med nasjonale prøver (2018) sammen med Astrid Roe og Cecilie Weyergang.

Knut-Anders Løken
Født 1958. Cand. philol. i nordisk språk og litteratur. Undervisningserfaring på alle trinn fra SFO til høyskole. Arbeider frilans som journalist og illustratør.

Her er noen eksempel-sider med øvelser:

 

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0,5 kg
Dimensjoner 1 × 21 × 29 cm