Workshop: Bli lure ledere

Sten Magnus i Umoe Catering, som er åpningsintervjuet i boken «Begeistring!», er en typisk begeistringsleder.

I denne workshop’en øker vi bevissheten i organisasjonen omkring hva som skal være god ledelse hos oss, og hvordan lederne kan trene på å få bedre resultater gjennom å utvikle sin evne til å motivere og engasjere sine medarbeidere. Kurset, som har ulike varianter, fra 1/2 til 1 dager, med mulighet til oppfølging og mentoring over tid, er variert med mye engasjement og et høyt faglig utbytte.

Lite pathos i arbeidsliv

Av retorikkens tre hovedelementer etos – troverdigheten, etikken;  logos – fornuften, rasjonaliteten; og patos – følelsene, bevegelsen, bruker lederne i arbeidslivet stort sett bare de to første overfor sine medarbeidere. Men arbeidstakere er først og fremst mennesker, med følelser, drømmer, håp, gleder og sorger. Likevel neglisjerer de fleste ledere patos; å møte, skape og forholde seg til følelser i organisasjonen.

Bli begeistringsleder

Gjennom tilbakemeldinger via veletablerte klimaundersøkelser med nasjonale benchmark, intervjuer og prosesser internt følger vi opp og inspirerer lederne og sørger for implementeringen av tiltak for å styrke organisasjonens begeistring, åpenhet og mellommenneskelige kommunikasjon. Coop Norge, Statoil Detaljhandel, DnBNOR Nettbankdivisjonen og Tusenfryd er blant organisasjonene som har kjørt slike prosesser med gode resultater.

Se, bli sett og involvér

Dette kurset omhandler temaer og treninger innenfor suksessfull ledelse av kunnskapsbedrifter, organisasjonsutvikling, samspill mellom mennesker, hvordan redusere motstand mot endring, og viser kort og godt hvorfor entusiasme og begeistring er latterlig lønnsomt for alle virksomheter som ser behov for omstilling, innovasjon og en motivert og kundeorientert bedriftskultur. Her ser vi på de fem elementene som skaper begeistring hos enhver medarbeider, uansett hva de jobber med og på hvilket nivå, og de tre sentrale virkemidlene lederen har for å legge forholdene til rette for dette. Teori og forskningsresultater kobles mot en rekke cases fra ulike virksomheter, og også dette foredraget gir bra underholdningsverdi i tillegg til det faglige utbytte.

Velprøvde klimaundersøkelser med riksdekkende benchmark

BegeistringsBarometeret, som er utviklet i samarbeid med TNS Gallup, er en riksdekkende undersøkelse (gjennomført i 2005 og 2007) som både måler ledernes evne til å begeistre og medarbeidernes egen begeistring, og ser dette i sammenheng med virksomhetens produktivitet og kunde-/brukerlojalitet.

Visste du f eks at ledere som er dårlige til å inspirere og motivere mer enn dobler korttidssykefraværet og stressplager hos medarbeiderne sine, mens de lederne som har nok tid til sine medarbeidere, øker deres begeistring med over 60%?

Vil du vite mer om dette skreddersydde kurset?
Ta kontakt 
pr mail eller telefon 920 55 888.