Kreativ workshop og foredrag til glede og nytte

Kurs og foredrag: JAVISST ER DU KREATIV!

kreativ
Chindogu kreativ noodlekjøler, som sannsynligvis fungerer bra på spagetti også.

– for mer begeistring og bedre resultater på jobben

 Foredraget fokuserer på hva som fremmer og hemmer kreativitet i grupper og organisasjoner, og omfatter i tillegg til teori og cases, også gruppeøvelser underveis. Jon Morten Melhus bruker her både sine personlige erfaringer fra ulike kreative arbeidsplasser og prosjekter, og har referanser til forskning og research på området. Ideell innledning til workshop eller idédugnad!

Alle er kreative, det handler mer oJMM TH under bordet stolløs 9,4m holdninger enn om egenskaper, og kreativitet kan læres og trenes opp. Klikk her for å høre mer om hvordan vi kan lage en kreativ samling for dine medarbeidere!

 

KREATIV WORKSHOP

Et foredrag er en nyttig påminnelse om hva som skaper bedre organisasjoner og bedre resultater, men vil som enkeltstående tiltak sjelden gi varig endring. For å øke forståelse og vilje til utvikling og forbedring har vi derfor svært gode erfaringer med å involvere alle medarbeidere og/eller ledere i engasjerende idédugnad og gruppearbeid etter foredraget. Etter foredraget, som har åpnet opp tilhørernes hoder, er de godt forberedt til en brainstorm for å utvikle ideer til forbedringstiltak i virksomheten, – f.eks. «Hvordan kommunisere bedre og skape mer begeistring på jobben», «Hva er god ledelse hos oss?», eller andre konkrete områder det er ønske om å finne nye og bedre løsninger på. Etter idéspruting i grupper, samles alle til en svært underholdende gjennomgang av alle ideene i plenum.

Spill- og kreativitetsrommet hos Statoil Detaljhandel (Fra boken "Latterlig Lønnsomt")
Spill- og kreativitetsrommet hos Statoil Detaljhandel (Fra boken «Latterlig Lønnsomt»)

I tillegg til kreativitetstreningen og nytten av å få frem konkrete ideer til forbedringer, fungerer også en slik seanse svært teambyggende: Alle fokuserer på og jobber med samme interne tema og øker felles virkelighetsforståelse. Latteren og lekenheten i prosessen ryster medarbeiderne sammen.

Melhus har gjennomført flere hundre kreative og involverende workshops med ledere og medarbeidere. Her kan ledergrupper jobbe med hvordan de kan øke involvering og bygge mer engasjement hos sine medarbeidere, mens medarbeidere kan involveres i hvordan de kan styrke internkommunikasjon og øke energien både faglig og sosialt i arbeidshverdagen.

50 private og offentlige virksomheter har etter slike workshops nedsatt en «begeistringsgruppe» på 5-8 personer, som er ansvarlig for å tilrettelegge for 2-3 aktiviteter og arenaer (som ikke skal ta av arbeidstid eller koste nevneverdig mye) hver måned for å møtes og bygge kultur, energi og relasjoner på tvers i organisasjonen.
Melhus bistår i å legge opp aktivitetsprogrammet sammen med gruppen for de første 3-6 månedene.

For nærmere informasjon og bestilling, kontakt Jon Morten Melhus på [email protected] eller telefon 92055588.