Javisst er du kreativ!

Chindogu noodlekjøler
Chindogu noodlekjøler, som sannsynligvis fungerer bra på spagetti også.

Foredraget fokuserer på hva som fremmer og hemmer kreativitet i grupper og organisasjoner, og omfatter i tillegg til teori og cases, også gruppeøvelser underveis. Jon Morten Melhus bruker her både sine personlige erfaringer fra ulike kreative arbeidsplasser og prosjekter, og har referanse til forskning og research på området. Ideell innledning til workshop eller idédugnad!

Alle er kreative, det handler mer oJMM TH under bordet stolløs 9,4m holdninger enn om egenskaper, og kreativitet kan læres og trenes opp. Klikk her for å høre mer om hvordan vi kan lage en kreativ samling for dine medarbeidere!